Radni powiatowi muszą przegłosować pensję starosty
Opublikowano: 18  Lipca  2018

W związku z wejściem w życie 19 maja 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które na nowo ustala warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego – de facto obniża kwoty wynagrodzenia zasadniczego tych osób - zachodzi konieczność ustalenia przez Radę Powiatu Stalowowolskiego wynagrodzenia za pracę dla Starosty Stalowowolskiego przysługującego od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z ustawą wynagrodzenie starosty ustala w drodze uchwały Rada Powiatu, zgodnie z rozporządzeniem Starosta Stalowowolski powinien być zaszeregowany jako starosta w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. Dla tego stanowiska przewidziano następujące składniki wynagrodzenia: - wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie od 3 600 zł do 4 800 zł, - maksymalny poziom dodatku funkcyjnego - w kwocie 2 100 zł (nie uległ zmianie). Ponadto przewidziano również dla starosty obligatoryjny składnik wynagrodzenia tj. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny przysługuje, tak jak i pozostałe składniki wynagrodzenia, w okresie sprawowania funkcji starosty. Ze względu na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, a w związku z tym także dodatku za wieloletnią pracę (który jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego) w projekcie uchwały RP zaproponowano podwyższenie dodatku specjalnego do kwoty stanowiącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Mimo tej podwyżki o 3%, dodatek specjalny obniżyłby się wówczas o kwotę 237 zł. Ponadto na podstawie art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z §7 w/w rozporządzenia przysługuje staroście, jako pracownikowi samorządowemu, dodatek za wieloletnią pracę. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu po pięciu latach pracy w wysokości wynoszącej5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W wyniku zmiany przepisów dodatek za wieloletnią pracę obniży się o kwotę 240 zł.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne Starosty Stalowowolskiego od 1 lipca 2018 r. przedstawiałoby się następująco: 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości górnej granicy skali przewidzianej dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. - w kwocie 4 800 zł, 2. dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. - w kwocie 2100 zł, 3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2760 zł, 4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 960 zł. Łączne wynagrodzenie Starosty Stalowowolskiego wynosiłoby 10 620 zł. Skutkiem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wynagradzania za pracę starosty jest obniżenie jego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1200 zł, a w sumie całego wynagrodzenia miesięcznego o kwotę 1677 zł.

Zgodnie z nowym przepisem maksymalne wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Na 2018 r. kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. Proponowane wynagrodzenie Starosty Stalowowolskiego w łącznej wysokości 10620 zł nie przekracza siedmiokrotności w/w kwoty bazowej czyli kwoty 12525,94 zł (7x 1 789,42 zł). Radni głosując uznają czy jest dostosowane do rangi stanowiska, charakteru pracy, zakresu obowiązków służbowych i odpowiedzialności.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~@jajaJakBeret
Ale do tej ciemnoty zwanej "suwerenem" i tak nic nie dotrze. Zatkali im mordy 500+ i mordy w kubeł. Towarzysze myślą za nich jak kiedyś.
Dodano: 20  Lipca  2018  15:40:22
~pisior
ja bym obniżyl nauczycielom zadużozarabiają
Dodano: 20  Lipca  2018  09:12:16
~nauczyciel
Może obniżyć przewodniczącemu rady? Jak się udziela na tym stołku tak jak w szkole, to obniżka mu dobrze zrobi
Dodano: 20  Lipca  2018  09:08:49
~grażyna
Nie dostaniecie podwyżek, do Komunikacji jest nabór na następnego pracownika, pewnie znowu wicestarosta przyjmie kogoś swojego... przecież wybory się zbliżają
Dodano: 20  Lipca  2018  08:43:03
Szkoda,że nie głosują nad podwyżkami dla pracowników jednostek podległych pod starostwo...którzy od kilku lat nic nie mają. A sprawa podwyżek z tego roku szybko ucichla. A od stycznia najniższa krajowa przewyzszy pensje
Dodano: 19  Lipca  2018  23:37:59
~wolta
Tak myślę, że gdy staroście obcięto sporo to jedynym wyjściem z impasu będzie wspieranie go poprzez różne formy lanczów, rautów, przyjęć, biesiad, otwarć tego i owego... W ten sposób uniknie z braku pieniędzy gowinowej nędzy! Są zatem dobre sposoby by utykając iść dalej i chwalić imię Pana!
Dodano: 19  Lipca  2018  15:44:11
~jajaJakBerety
Prokurator stanu wojennego Piotrowicz obecnie w pisowskiej KRS zwalnia z SN pana sędziego Zabłockiego, obrońcę opozycjonistów w PRL i panią Gersdorf, która była w Solidarności. Sędzią w pisowskiej republice bananowej może zostać tylko ten kto nie jest na czarnej liści Pawłowicz.To jest właśnie "reforma" populistów z PiS.
Dodano: 19  Lipca  2018  12:20:30
~dodam
Do 'My Naród", brawo, brawo... Nawet nie zauważają w swej małości i nicości nikczemnego działania robiącego z dumnego narodu zaścianek Europy i świata także! To władza, która boi się suwerena odgradzając się barierami metalowymi i betonowymi a także kordonem policji od obywateli RP czyniąc z naszego sejmu okopy bezprawia? Strażnik Konstytucji, ktory poniża ją na każdym kroku potrafi tylko krzyczeć na Polaków jest tylko ekonomem... pańszczyźnianym! Ja również pragnę by premier nie był kłamcą i potrafił zachować się z klasą nie tylko w kraju ale także poza jego granicami!
Dodano: 19  Lipca  2018  12:06:21
~hehek
to emeryt, także umysłowy umiech
Dodano: 19  Lipca  2018  12:02:32
~My Naród
Są ludzie przytłaczający swoją erudycją, rozumem i swadą wypowiedzi. Przed takimi warto nawet sprawdzić, czy własne "dzień dobry" jest właściwe i dobrze brzmi. Jak bardzo bym chciał aby tacy ludzie byli moimi premierami, prezydentami i marszałkami. Patrzę dzisiaj na pierwszy polityczny garnitur w moim kraju i zastanawiam się, jaką krzywdę zrobiliśmy sobie, wsadzając w odprasowane ciuchy pogniecione charaktery małych ludzi. Kto to zrobił, czyimi głosami. Zafundowaliśmy sobie nicość. Bo Pan Duda jak patrzę i słucham profesor Łętowskiej - to nikt. Bo pani Szydło ze swoim wynikiem 27:1 - to nikt. Bo pani Mazurek, Pawłowicz, pan Terlecki, Suski i Piotrowicz to powtarzane po przecinku - nikt.
Dodano: 19  Lipca  2018  11:48:57
~jan
.... biedaczek, będzie teraz dziadował jak Gowin od 10-go do 10-go, pewnie radni będą musieli uchwalać co jakiś czas nagrody z tych co się należą, nie można dopuścić by starosta nie dojadał.
Dodano: 19  Lipca  2018  06:13:30
~asia
Tych danych nie powinny czytać osoby pracujące, a zarabiające średnio do 2500 miesięcznie, których jest w powiecie większość.
Dodano: 18  Lipca  2018  23:25:44
~potwierdzam
Tak jest. 10620 zł to jest maksymalna kwota jaką można teraz zarobić w powiecie o takiej liczbie mieszkańców na stanowisku starosty.
Dodano: 18  Lipca  2018  23:15:20
~jony
Wszystkie zaproponowane składniki w wysokości 10620 to maksymalna wysokość wynagrodzenia. Żadne 12525,94zł nie wchodzą tu w grę. Nie ściemniajcie.
Dodano: 18  Lipca  2018  23:12:51
~zoom
czyli po obniżce mamy mamy nowe maksymalne.Superrrrrr
Dodano: 18  Lipca  2018  22:45:25
~antywyborca
Zostawcie Staroście, ale obniżcie wicestaroście, bo Mariuszek to leń i op..dalacz
Dodano: 18  Lipca  2018  21:25:06
~Terminator
Lepiej zabrać k ryminaliscie rostowskiemu i gersdorf oni nie zasługują nawet na zlotowke
Dodano: 18  Lipca  2018  21:13:38
~koka
Naszemu staroście poborów nie obniżajcie a podnoście!
Dodano: 18  Lipca  2018  20:56:23
~jaki
Radni nie bądźcie frajerami i nie ulegajcie naciskom faceta z Nowogrodzkiej. On w tej sprawie ma tyle do powiedzenia co pewna grupa narodowości w okresie I półwiecza minionego wieku! To do was należy ustalanie wysokości pensji starosty! Zróbcie tak by po obniżce zasadniczego wynagrodzenia o żądane 20% taką samą wielkość podnieść w dodatku specjalnym i funkcyjnym. Szanujcie starostę swego bo może mu zabraknąć jak Gowinowi do pierwszego. Lepiej mu dać oficjalnie by nie stracił niż kombinować nagrodami czy innymi dodatkami! Nie bójcie się bo i tak was historia oceni. Sami siebie oceniacie zbyt wysoko! Staroście nie róbcie krzywdy.
Dodano: 18  Lipca  2018  17:18:20
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe