Radni powiatowi muszą przegłosować pensję starosty

Image

W związku z wejściem w życie 19 maja 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które na nowo ustala warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego – de facto obniża kwoty wynagrodzenia zasadniczego tych osób - zachodzi konieczność ustalenia przez Radę Powiatu Stalowowolskiego wynagrodzenia za pracę dla Starosty Stalowowolskiego przysługującego od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z ustawą wynagrodzenie starosty ustala w drodze uchwały Rada Powiatu, zgodnie z rozporządzeniem Starosta Stalowowolski powinien być zaszeregowany jako starosta w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. Dla tego stanowiska przewidziano następujące składniki wynagrodzenia: - wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie od 3 600 zł do 4 800 zł, - maksymalny poziom dodatku funkcyjnego - w kwocie 2 100 zł (nie uległ zmianie). Ponadto przewidziano również dla starosty obligatoryjny składnik wynagrodzenia tj. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny przysługuje, tak jak i pozostałe składniki wynagrodzenia, w okresie sprawowania funkcji starosty. Ze względu na obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, a w związku z tym także dodatku za wieloletnią pracę (który jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego) w projekcie uchwały RP zaproponowano podwyższenie dodatku specjalnego do kwoty stanowiącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Mimo tej podwyżki o 3%, dodatek specjalny obniżyłby się wówczas o kwotę 237 zł. Ponadto na podstawie art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z §7 w/w rozporządzenia przysługuje staroście, jako pracownikowi samorządowemu, dodatek za wieloletnią pracę. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu po pięciu latach pracy w wysokości wynoszącej5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W wyniku zmiany przepisów dodatek za wieloletnią pracę obniży się o kwotę 240 zł.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne Starosty Stalowowolskiego od 1 lipca 2018 r. przedstawiałoby się następująco: 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości górnej granicy skali przewidzianej dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. - w kwocie 4 800 zł, 2. dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. - w kwocie 2100 zł, 3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2760 zł, 4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 960 zł. Łączne wynagrodzenie Starosty Stalowowolskiego wynosiłoby 10 620 zł. Skutkiem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wynagradzania za pracę starosty jest obniżenie jego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1200 zł, a w sumie całego wynagrodzenia miesięcznego o kwotę 1677 zł.

Zgodnie z nowym przepisem maksymalne wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Na 2018 r. kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. Proponowane wynagrodzenie Starosty Stalowowolskiego w łącznej wysokości 10620 zł nie przekracza siedmiokrotności w/w kwoty bazowej czyli kwoty 12525,94 zł (7x 1 789,42 zł). Radni głosując uznają czy jest dostosowane do rangi stanowiska, charakteru pracy, zakresu obowiązków służbowych i odpowiedzialności.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~@jajaJakBeret

Ale do tej ciemnoty zwanej "suwerenem" i tak nic nie dotrze. Zatkali im mordy 500+ i mordy w kubeł. Towarzysze myślą za nich jak kiedyś.

~pisior

ja bym obniżyl nauczycielom zadużozarabiają

~nauczyciel

Może obniżyć przewodniczącemu rady? Jak się udziela na tym stołku tak jak w szkole, to obniżka mu dobrze zrobi

~grażyna

Nie dostaniecie podwyżek, do Komunikacji jest nabór na następnego pracownika, pewnie znowu wicestarosta przyjmie kogoś swojego... przecież wybory się zbliżają

sparta

Szkoda,że nie głosują nad podwyżkami dla pracowników jednostek podległych pod starostwo...którzy od kilku lat nic nie mają. A sprawa podwyżek z tego roku szybko ucichla. A od stycznia najniższa krajowa przewyzszy pensje

~wolta

Tak myślę, że gdy staroście obcięto sporo to jedynym wyjściem z impasu będzie wspieranie go poprzez różne formy lanczów, rautów, przyjęć, biesiad, otwarć tego i owego... W ten sposób uniknie z braku pieniędzy gowinowej nędzy! Są zatem dobre sposoby by utykając iść dalej i chwalić imię Pana!

~jajaJakBerety

Prokurator stanu wojennego Piotrowicz obecnie w pisowskiej KRS zwalnia z SN pana sędziego Zabłockiego, obrońcę opozycjonistów w PRL i panią Gersdorf, która była w Solidarności. Sędzią w pisowskiej republice bananowej może zostać tylko ten kto nie jest na czarnej liści Pawłowicz.To jest właśnie "reforma" populistów z PiS.

~dodam

Do 'My Naród", brawo, brawo... Nawet nie zauważają w swej małości i nicości nikczemnego działania robiącego z dumnego narodu zaścianek Europy i świata także! To władza, która boi się suwerena odgradzając się barierami metalowymi i betonowymi a także kordonem policji od obywateli RP czyniąc z naszego sejmu okopy bezprawia? Strażnik Konstytucji, ktory poniża ją na każdym kroku potrafi tylko krzyczeć na Polaków jest tylko ekonomem... pańszczyźnianym! Ja również pragnę by premier nie był kłamcą i potrafił zachować się z klasą nie tylko w kraju ale także poza jego granicami!

~hehek

to emeryt, także umysłowy umiech

~My Naród

Są ludzie przytłaczający swoją erudycją, rozumem i swadą wypowiedzi. Przed takimi warto nawet sprawdzić, czy własne "dzień dobry" jest właściwe i dobrze brzmi. Jak bardzo bym chciał aby tacy ludzie byli moimi premierami, prezydentami i marszałkami. Patrzę dzisiaj na pierwszy polityczny garnitur w moim kraju i zastanawiam się, jaką krzywdę zrobiliśmy sobie, wsadzając w odprasowane ciuchy pogniecione charaktery małych ludzi. Kto to zrobił, czyimi głosami. Zafundowaliśmy sobie nicość. Bo Pan Duda jak patrzę i słucham profesor Łętowskiej - to nikt. Bo pani Szydło ze swoim wynikiem 27:1 - to nikt. Bo pani Mazurek, Pawłowicz, pan Terlecki, Suski i Piotrowicz to powtarzane po przecinku - nikt.

~jan

.... biedaczek, będzie teraz dziadował jak Gowin od 10-go do 10-go, pewnie radni będą musieli uchwalać co jakiś czas nagrody z tych co się należą, nie można dopuścić by starosta nie dojadał.

~asia

Tych danych nie powinny czytać osoby pracujące, a zarabiające średnio do 2500 miesięcznie, których jest w powiecie większość.

~potwierdzam

Tak jest. 10620 zł to jest maksymalna kwota jaką można teraz zarobić w powiecie o takiej liczbie mieszkańców na stanowisku starosty.

~jony

Wszystkie zaproponowane składniki w wysokości 10620 to maksymalna wysokość wynagrodzenia. Żadne 12525,94zł nie wchodzą tu w grę. Nie ściemniajcie.

~zoom

czyli po obniżce mamy mamy nowe maksymalne.Superrrrrr

~antywyborca

Zostawcie Staroście, ale obniżcie wicestaroście, bo Mariuszek to leń i op..dalacz

~Terminator

Lepiej zabrać k ryminaliscie rostowskiemu i gersdorf oni nie zasługują nawet na zlotowke

~koka

Naszemu staroście poborów nie obniżajcie a podnoście!

~jaki

Radni nie bądźcie frajerami i nie ulegajcie naciskom faceta z Nowogrodzkiej. On w tej sprawie ma tyle do powiedzenia co pewna grupa narodowości w okresie I półwiecza minionego wieku! To do was należy ustalanie wysokości pensji starosty! Zróbcie tak by po obniżce zasadniczego wynagrodzenia o żądane 20% taką samą wielkość podnieść w dodatku specjalnym i funkcyjnym. Szanujcie starostę swego bo może mu zabraknąć jak Gowinowi do pierwszego. Lepiej mu dać oficjalnie by nie stracił niż kombinować nagrodami czy innymi dodatkami! Nie bójcie się bo i tak was historia oceni. Sami siebie oceniacie zbyt wysoko! Staroście nie róbcie krzywdy.