300 zł dla każdego ucznia na wyprawkę szkolną
Opublikowano: 18  Czerwca  2018

Jeszcze w tym roku każde uczące się w szkole dziecko (do 20 roku życia) otrzyma jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Wsparcie obejmie blisko 4,6 mln uczniów.

– Zarówno przy programie „500+”, tak samo w przypadku świadczenia „Dobry Start – 300 zł dla ucznia”, cieszę się, że będziemy mogli pomóc rządowi wdrożyć ten bardzo potrzebny i oczekiwany program. Bez wątpienia, dla wszystkich rodziców, początek roku szkolnego to okres wzmożonych wydatków, a wsparcie pozwoli na lepsze przygotowanie się uczniów do szkoły. Dołożymy wszelkich starań, aby środki jak najsprawniej trafiły do naszych Mieszkańców– mówi Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli.

TROCHĘ SZCZEGÓŁÓW

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku wyprawki szkolnej „300 plus” nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać on-line już od 1 lipca przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. W przypadku Stalowej Woli będzie to Urząd Miasta przy ul. Wolności 7. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie:

www.mpips.gov.pl/DobryStart


 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~Polak
Ludzie nie dajcie się kupić!
Dodano: 21  Czerwca  2018  16:25:14
~Melala
Ksiądz pedofil z lipy, zaczął sypać i wydał jeszcze pięciu, zwyrodnialców w sutannach. Jednego z nich parę dni temu policja aresztowała i wyprowadziła ze szkoły nr.7. Czego SM nic o tym nie pisze?
Dodano: 20  Czerwca  2018  21:22:21
~Wnikliwy
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Dodano: 18  Czerwca  2018  10:09:48
~dudu
Czy student, który zaczyna studia a nie ma jeszcze 20 lat też otrzyma
Dodano: 18  Czerwca  2018  09:57:49
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe