Zarząd Powiatu Stalowowolskiego i starosta z absolutorium

Image

Sesja absolutoryjna zakończyła się udzieleniem poparcia zarówno staroście, jak i całemu zarządowi. Absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 przegłosowano jednogłośnie.

Na początku radni wysłuchali sprawozdania finansowego za 2017 rok z wykonania budżetu. Bilans z wykonani budżetu sporządzono na dzień 31 grudnia 2017. Łącznie suma pasywów i aktywów wyniosła w równej wysokości 9 mln 781 tys. 447 zł 19 gr.

Zobowiązania powiatu wyniosły 31 mln 335 tys. zł. Na tę sumę składa się m. in zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji: 29 mln 835 tys. zł i z tytułu zaciągniętych kredytów: 1 mln 500 tys. zł (niespłaconych na dzień 31 grudnia 2017 r.), zobowiązania wobec budżetu ok. 56 tys. 744 zł. Powiat poręczył też dwa kredyty dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na sumę 2 mln 476 tys. 400 zł.

Powiat Stalowowolski uzyskał za 2017 rok dochód w wysokości 118 mln 371 tys. 649 zł. Wydatki stanowiły 131 mln 671 tys. 649 zł. Deficyt budżetowy powiatu wyniósł 13 mln 300 tys. zł. Brakującą sumę pokryto m.in. przychodami z emisji papierów wartościowych.

Dochody wykonano w 98,6% (w tym bieżące w 99,9%, majątkowe 91,4%), subwencje przyznane dla powiatu zostały zrealizowane w 100%, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 99,6%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w 99,9%, a i inwestycje własne w 100%, udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 101,8%, dotacje przyznane w ramach pomocy finansowej 100%, dotacje na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE 96,4% (3 projekty kontynuowane są lub będą realizowane w 2018), dotacje przyznane dla powiatu na podstawie umów, porozumień 91,2%, środki z funduszy celowych na 5 zadań zrealizowano w 100%, pozostałe dochody własne zrealizowano średnio w 89,7% (najniższy wskaźnik przy sprzedaży nieruchomości, 2 obiekty pierwotnie przeznaczone do sprzedaży zdecydowano się wynająć, na działkę przy ul. Hutniczej nie było nabywcy).

Wydatki powiatu zrealizowano w 94,2%. Na to złożyły się wydatki bieżące wykonane w 95,7% i majątkowe 90% (32 mln 842 tys. 980 zł 53 gr). Najwięcej kosztowała przebudowa dróg powiatowych i termomodernizacja obiektów oświatowych.

Powiat uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium zarówno staroście, jak i zarządowi.

- Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu zarządu za jednomyślne przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium za 2017 rok. Jest to nasz wspólny sukces. Myślę, że rada pracowała bardzo zgodnie, jednomyślnie, były dyskusje, ale były to dyskusje merytoryczne. Nigdy nie było na tej sali jakiś batalii. Myślę, że ten rok był dosyć trudnym rokiem, bo wydatki inwestycyjne były ogromne. Zamknęliśmy ten rok w miarę możliwości dobrze, a te inwestycje, które zrealizowaliśmy są bardzo trafione i dobrze oceniane przez naszą społeczność. Chcę też podkreślić, że realizujemy nasze inwestycje skrupulatnie w całym powiecie. Nie ma tak, że wybiórczo traktujemy lepiej jedną gminę czy drugą. Staramy się, żeby każda gmina miała partycypację w realizacji inwestycji, żeby ta pomoc odbywała się w miarę równomiernie. Oczywiście, że miasto Stalowa Wola to lider i stolica naszego powiatu, więc zyskuje więcej. Wszystkie inwestycje wykonywane na terenie gmin są dogadywane z wójtami czy burmistrzem i myślę, że nie ma do nas nikt większych pretensji. Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że ta współpraca za rok 2017 była zarówno dla mnie, jak i zarządu, radnych była owocna i przyjemna- mówił bezpośrednio po głosowaniu starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~pipi

Panie starosto a jak sprawa z zadośćuczynieniem dla byłego ucznia ZS nr 2 im Kościuszki, który m. innymi przez pana nonszalancję stał się trwałym inwalidą na całe życie? Nie ma pan zamiaru poinformować opinii publicznej? Tylko "sukcesami" pan żyje a to co trefne to nie pana? Na prawdę pan żyje w komforcie, że o tym pan nic nie wiedział? Suweren patrzy i notuje!

~hehe

A sprobowaliby sie nie zgodzic, wtedy by ich kara pisowska spotkała

~tola

tak ma wyglądać samorząd? Brak refleksji, brak merytorycznej oceny i choćby jednego zdania krytycznego. Przecież ta śnieżna kula(wypadek z szkole nr 2 niezałatwiony, ubytki lekarzy w szpitalu, ect, ect...) toczyła się także w roku sprawozdawczym i to wszystko jest ok? Gdyby nie upolitycznienie samorządu w mieście i powiecie to Zarzeczny widziałby ten stołek niczym karawana na pustyni oazę! Głosujcie tak dalej i klaskajcie sobie tylko kto zgasi światło?

~Roland

Pięknie sie zadłuzamy w mieście i powiecie!

~jan

.... ale dreszczowiec jak u Hitchcocka, dadzą nie dadzą, go końca nie było wiadomo jak zagłosują niezależni z pis.... dali, jest sukces.

wopin

Kredyty na podnad 4 mln zl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to jakas masarka

~st.wola

To na sesji byli "sami swoi"? Nikt nie miał wątpliwości?

~RNI

13 mln deficytu w roku 2018. Zobowiązania już ponad 31 mln.
Jak zaznaczył starosta (cytat): Jest to nasz wspólny sukces.