Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa zakończona

Image

Zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki. Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach: etap I został zrealizowany w roku 2017 a etap II zakończono w roku bieżącym. .

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni. Drugi etap głównie obejmował dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg. .

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. .

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostało prawie 7 km drogi, co podwyższyło parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Dzięki czemu na przebudowanym odcinku drogi zwiększy się komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. .
Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.