Spotkanie z Barbarą Mazurkiewicz

Image

W czwartek, 24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza odbyła się prezentacja tomiku poezji Barbary Mazurkiewicz „Podróż do kresu nocy”.

Barbara Mazurkiewicz to redaktor naczelny dziennika E-Literaci.pl, koordynator kultury, wydawca, poetka, felietonistka i fotografik. Laureatka nagrody zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie i serwisu literackiego E-Literaci.pl. Wydała obok tomów poetyckich, tom prozy i sztukę teatralno-filmową. Organizuje: warsztaty literackie, spotkania autorskie, wystawy i wernisaże, również swoich prac. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie i Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli. Podczas spotkania autorka prezentowała swój najnowszy tomik wierszy, tworzących zamkniętą opowieść o zasugerowanym tytule przez dr Stanisława Dłuskiego - "Podróż do kresu nocy" składający się na przeszło 100 wierszy autentycznych, przeważnie pisanych nocą; o wydarzeniach dnia codziennego, o miłości, przemijaniu, odchodzeniu, tęsknocie i pamięci. Autorka sama recytowała wiersze, opowiadając o okolicznościach ich powstania, wspominała chwile dzieciństwa w urokliwym Lubaczowie.

- Twórczość Barbary Mazurkiewicz jest naznaczona tragizmem, który oznacza konflikt ważnych wartości, z jednej strony mamy tutaj - metaforycznie mówiąc - wędrówkę do "kresu nocy", z drugiej strony rozpaczliwie poszukiwanie wyższego sensu. Nie jest to poezja naznaczona myśleniem martyrologicznym czy też tradycją tyrtejską, wydaje się, że w centrum światopoglądu znajduje się tu "egzystencja", którą Karl Jaspers pojmuje jako "bycie sobą, które odnosi się do siebie samego i przez to do transcendencji". Noc może tu być pojmowana jako metafora ciemności poznawczej, niewyrażalności i niepoznawalności bytu, ale może też być symbolem sytuacji granicznych, takich jak samotność, cierpienie, śmierć. Mazurkiewicz jest maksymalistką, w tym sensie, że nie poddaje się poczuciu klęski, lecz wychodzi naprzeciw zwątpienia i rozpaczy, podejmuje walkę o uczucia metafizyczne, bez których człowiek sprowadzony jest do konsumpcji i egzystencjalnej wegetacji. W centrum zainteresowania znajduje się byt (istnienie w ogóle) oraz projekt antropologiczny, który poetka buduje pomimo chronicznego sceptycyzmu i moralnego relatywizmu. Drogowskaz wyznacza jednak wierność sobie i własnym przekonaniom – recenzuje tomik poezji dr Stanisław Dłuski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Spotkaniu w Stalowej Woli towarzyszyła prezentacja zdjęć autorki.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny.

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.