Zabytkowa kapliczka w Radomyślu będzie przebudowana

Image
[mini] Fot. D.W [/mini]

Rozpoczęła się budowa nowej przydrożnej kapliczki znajdującej się w pasie drogi wojewódzkiej na ul. Lubelskiej w Radomyślu. Inwestorem jest Gmina, niemniej jednak roboty murarskie nowej, odsuniętej od jezdni kapliczki wykonuje grupa mężczyzn z Radomyśla.

Kapliczka ze względu na zbyt bliskie położenie od drogi wojewódzkiej, o dużym natężeniu ruchu, była już w bardzo w złym stanie technicznym. Na elewacjach kapliczki występowały liczne pęknięcia i odspojenia tynku oraz pęknięcia ścian, spowodowane utratą przez nią stabilności.

Dlatego też w sprawie przebudowy kapliczki w maju ubiegłego roku odbyło się spotkanie wójta Jana Pyrkosza z Konserwatorem Zabytków w Tarnobrzegu Dominikiem Komadą i Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli Zbigniewem Wydrą. Udział wzięli również radny Julian Geneja oraz p. Dorota Borys. Na spotkaniu omówione zostały możliwe warunki przebudowy obiektu. Ostatecznie gmina uzyskała zgodę Konserwatora na odsunięcie kapliczki od krawędzi jezdni o ok. 3 m. Oznaczało to, że kapliczkę należy rozebrać i wiernie odtworzyć w nowym miejscu. Nie zmieni się powierzchnia zabudowy ani cechy architektoniczne obiektu. Przesunięcie kapliczki ograniczy wpływ drgań spowodowanych ruchem samochodowym na stan odtworzonej kapliczki oraz negatywny wpływ wód opadowych.

Po zrealizowaniu inwestycji zachowany będzie dla przyszłych pokoleń obiekt sakralny w niezmienionej formie architektonicznej o istotnym znaczeniu dla miejscowego kultu religijnego.

Obecnie kapliczka została już rozebrana i budowana społecznie w nowym miejscu przez dwóch murarzy z Radomyśla – Panów Władysława Słombę i Tadeusza Cieślaka, a prace prowadzone są w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 11 września 2017r. Duże zaangażowanie w tym przedsięwzięciu wykazuje radny Julian Geneja oraz P. Marian Chudy, który prowadzi dokumentację kronikarską budowy. Cegłę na budowę przekazała parafia, natomiast zakup pozostałych materiałów budowlanych finansowany jest obecnie z budżetu gminy.

Kapliczka pochodzi z XIX wieku i jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gmina dokonała wpisu tego obiektu sakralnego do rejestru zabytków, aby móc finansować prace remontowe z budżetu gminy. We wsparciu w odbudowie historycznego i sakralnego obiektu uczestniczyli także mieszkańcy Radomyśla, którzy zorganizowali zbiórkę pieniędzy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny.

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.