2 promesy dla Powiatu Niżańskiego

Image

Starosta Niżański odebrał dwie promesy z rąk Wojewody Podkarpackiego.

Do podkarpackich samorządów trafi ponad 50 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczania osuwisk. Dwie spośród 79 promes otrzymał Powiat Niżański.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał dwie promesy, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwszą na kwotę 788.000 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa–Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950” oraz drugą w kwocie 190.000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa–Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa”.

Pierwsza inwestycja polegać będzie na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt. Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego. Dzięki realizacji drugiej inwestycji poprawią się warunki techniczne drogi, co przyczyni się do podwyższenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

– Cieszymy się z otrzymanych dotacji, ponieważ każde dodatkowe pieniądze pozyskane z zewnątrz, to szansa na kolejne remonty i modernizacje dróg. Dzięki otrzymanym środkom zlikwidujemy szkody powodziowe polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska i oraz przebudujemy kolejny odcinek drogi powiatowej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Promesy odebrali także inni samorządowcy z województwa podkarpackiego. Wsparcie na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 34 mln zł, otrzymało 41 gmin i 17 powiatów. Otrzymane środki pozwolą na przywrócenie lub przebudowę uszkodzonych dróg, mostów oraz kanalizacji.

Zaś w ramach realizacji 26 zadań z zakresu przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków, które powstały w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017, samorządy otrzymały wsparcie w kwocie 16,5 mln zł, które trafiło do 7 powiatów i 14 gmin.

Zdj.: PUW w Rzeszowie i SP w Nisku


Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~samotnepolki

Poznawaj samotne kobiety i umawiaj się na gorące randki wejdź na samotnepolki.pl