Promesa dla powiatu niżańskiego

Image

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydował, że Powiat Niżański otrzyma promesę w wysokości 788 tys. zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zabezpieczenie osuwiska powstałego przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska. Wykonane zostanie między innymi profilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, montaż palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt…

Powiat Niżański otrzyma dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 985 tys. zł.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~kinga

50 proc. Niech od razu starosta z PIS niech przeznaczy na dofinansiwanie KDK Raclawice, czyli na rodzinny interes dr Ewy Sek z Charzewic. Ona je zagospodarujw jak dotacje z UM iG Nisko od burmistrza J.Oziomka.

~kinga

50 proc. Niech od razu starosta z PIS niech przeznaczy na dofinansiwanie KDK Raclawice, czyli na rodzinny interes dr Ewy Sek z Charzewic. Ona je zagospodarujw jak dotacje z UM iG Nisko od burmistrza J.Oziomka.