Podtrucie czadem w Zbydniowie

Image

Trzy osoby z jednej rodziny ze Zbydniowa podtruły się tlenkiem węgla. Matka z dwójką dzieci trafiła do szpitala. Na szczęście obyło się „bez wizyty” w komorze hiperbarycznej…

W niedzielę 25 lutego 2018 roku, około godziny 19:00 członkowie rodziny mieszkającej w Zbydniowie na ulicy Sandomierskiej źle się poczuli. Dwoje dzieci: niespełna 2- letnie i 4- letnie, a także ich matka mieli zawroty głowy i mdłości. W domu nie przebywał wówczas mąż i ojciec rodziny. Jako, że cała rodzina przebywająca w jednym czasie w tym samym domu miała podobne objawy chorobowe, wezwano karetkę pogotowia. Przypuszczenia, że przyczyną złego samopoczucia jest tlenek węgla, były prawidłowe. Do domu w międzyczasie powrócił mąż kobiety.

Na miejsce wezwano również straż pożarną i policję. Badania stężenia czadu wykazały znaczne przekroczenia normy w łazience, gdzie znajdował się niesprawny piecyk gazowy.

Rodzinę odtransportowano na badania do stalowowolskiego szpitala. Zatrucie nie było poważne, wszyscy byli przytomni, a po wyjściu z domu poczuli się lepiej. Nie było konieczności umieszczenia ich w komorze hiperbarycznej.

Do komory za to około godz. 20:00 trafiła 43- letnia mieszkanka Leżajska. Kobieta była nieprzytomna. Zatruła się tlenkiem węgla. W tej chwili jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Przypominamy, że najczęściej przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest zły stan piecyków gazowych. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

- co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Warto też zakupić specjalny czujnik, który sygnałem dźwiękowym da nam znać, że w domu pojawiło się zbyt duże stężenie tlenku węgla. Podnosi on poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
ami-gami

Czujnik to naprawdę nie jest duży wydatek w porównaniu do tego co możemy stracić...