Kluby sportowe z dofinansowaniem

Image

6 klubów sportowych otrzymało w ramach wsparcia rozwoju sportu w Gminie i Mieście Nisko dofinansowanie do swojej działalności.

Kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko otrzymały dotację na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu.

Pieniądze przyznano takim klubom jak: Miejski Klub Sportowy „Sokół” z Niska na „Upowszechnianie kultury i sportu poprzez szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 6 roku życia”- 240 tys. zł, Amatorski Klub Sportowy „Orkan” z Niska na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży”- 40 tys. zł, Klub Sportowy Zarzecze na "Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacja treningów, meczy piłkarskich i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy"- 40 tys. zł, Klub Sportowy Podwolina na "Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nisko"- 40 tys. zł, SKS Galena Racławice na "Podniesienie jakości szkolenia trenerów i doskonalenie umiejętności piłkarskich wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację meczów i turniejów piłkarskich. Zakup sprzętu sportowego i rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego w miejscowości Racławice"- 40 tys. zł.

Łącznie z budżetu Niska na cele sportowe przeznaczono w ramach dofinansowania 400 tys. zł. Kluby ubiegając się o pieniądze składały wnioski.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~2+2=3

Chociaż po równo, bez względu na znajomości i poglądy

~jasio

40 tys na 1 prezesza to cienko bo po sąsiedzku na samo malowanie trawy idzie 50 ale milionów

~kibolec

to teraz nisko niczym nieciecza będzie grało hehehehehe