Konwent Wójtów i Burmistrzów

Image

W Starostwie Powiatowym w Nisku, na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Roberta Bednarza, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, którego tematem było omówienie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich na terenie powiatu niżańskiego, realizowanych w 2017 roku, oraz omówienie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych dotyczących przebudowy i remontów dróg oraz chodników na drogach wojewódzkich na 2018 rok.

W spotkaniu oprócz władz samorządowych Powiatu i Gmin, udział wzięli zaproszeni goście: Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Spotkanie z udziałem Wicemarszałka Bogdana Romaniuka, które odbyło się w styczniu br. w Starostwie Powiatowym w Nisku, dało impuls do realizacji zadań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, na drogach wojewódzkich na terenie powiatu niżańskiego. Podczas listopadowego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, Starosta złożył na ręce Wicemarszałka Romaniuka, serdeczne podziękowania za realizację w tym roku zadań inwestycyjnych i remontowych, takich jak remont dróg w Groblach, Ulanowie i Harasiukach oraz prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej.

Podczas spotkania, Starosta Robert Bednarz przedstawił istniejący stan sieci dróg wojewódzkich, położonych w powiecie niżańskim. Omówił również potrzeby inwestycyjno– remontowe, dotyczące przebudowy i remontów dróg oraz chodników na drogach wojewódzkich: Nr 858 na terenie gminy Nisko, Ulanów, Harasiuki; Nr 861 na terenie gminy Jeżowe, Rudnik na Sanem; Nr 863 na terenie gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem i Nr 872 na terenie gminy Nisko.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz Dyrektor Lesław Kornak omówili plan działania na drogach wojewódzkich w powiecie niżańskim oraz przedstawili stanowisko związane z opinią, co do planowanych remontów i inwestycji prowadzonych przez Urząd Marszałkowski na terenie powiatu niżańskiego. Wójtowie i burmistrzowie oraz zaproszeni goście, przedstawili swoje oczekiwania oraz uwagi, co do planów na rok bieżący i lata przyszłe, związane z działa inwestycyjnymi na drogach wojewódzkich.

Z najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych koniecznych do realizacji w powiecie niżańskim na drogach wojewódzkich, należy wymienić: przebudowę drogi wojewódzkiej w Zarzeczu, remont drogi wojewódzkiej oraz remont nawierzchni chodników w Nisku, remont mostu na rzece Tanew na terenie gm. Ulanów, poprawę nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika w Kopkach, remont drogi wojewódzkiej na terenie gm. Harasiuki i remont nawierzchni oraz budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Jeżowe.

Starosta Niżański zadeklarował, że wszystkie powyższe wnioski zostaną przedstawione Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Ponadto Wicemarszałek Bogdan Romaniuk zaprosił samorządy z terenu powiatu niżańskiego do współpracy z województwem, w zakresie współfinansowania zadań dotyczących wykonania odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich oraz budowy chodników. W tym celu zostały wyasygnowane środki, które można rozdysponować, w sytuacji współuczestniczenia finansowego samorządów w wykonaniu zadań.

Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów z udziałem Wicemarszałka Województwa było okazją do przedstawienia przez włodarzy Powiatu i Gmin swoich propozycji, uwag i pytań, na tematy związane z inwestycjami drogowymi.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~pracownik

Ktoś wie jak stoi rolnictwo klanu Nawrockich?