Trzech nowych zasłużonych
Opublikowano: 2  Grudnia  2017

Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola 3 osobom. Są to: Kazimierz Linda, Witold Walawski i Waldemar Lekan.

Kazimierz Linda do Stalowej Woli przybył w roku 1971 jako pracownik z poszukiwaną wówczas specjalnością (technik elektronik, teletechnik). W Stalowej Woli osiadł na stałe i założył rodzinę. W tym czasie czynnie uczestniczył w budowie nowoczesnej (jak na owe czasy) pierwszej w mieście automatycznej centrali telefonicznej, a później nowej centrali zakładowej Huty Stalowa Wola. Z branżą telekomunikacyjną był związany przez cały okres pracy zawodowej (36 lat). Za tę pracę był trzykrotnie nagradzany przez Ministra Łączności odznakami "Zasłużony Pracownik Łączności: brązową, srebrną i złotą - honorową. Jego ostatnim miejscem pracy była Dyrekcja Spółki TP S.A. w Warszawie (Departament Audytu Wewnętrznego). Obecnie emeryt. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT). Jest skrzypkiem i gitarzystą. Pisze od lat szkolnych. W 1998 r wydał nakładem własnym debiutancki tomik poezji "Dylematy", w 2008 - drugi tomik "Dryf" (nominacja do „Gałązki Sosny” 2009), w 2010 - trzeci tomik "Próg" (w wersji polsko – angielskiej, nominacja do „Gałązki Sosny” 2011), a w r. 2014 - zbiorek tekstów satyrycznych "Nieuczesanie". Publikował w Polskim Radiu Rzeszów (3 audycje w cyklu "Słowa"), miesięcznikach "Akant", "Nasz Dom - Rzeszów", "Gazeta Kulturalna", tygodniku "Sztafeta", magazynie "Iskra", "Ulotna przestrzeń", kwartalnikach "W Dolinie Sanu", "Nadwisłocze", "Kozirynek", "Metafora", "Krynica" (Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie - Kijów) oraz almanachach: "Wspólna obecność" (ZLP Oddz. Rzeszów 2000), "Lira i satyra" (XIII MJLP 2003), "Nim sypnie bielą" (XV MJLP, Mag. "Iskra" Ciężkowice i Inst.Wyd. "Świadectwo" Bydgoszcz - 2005), "Spojrzenia 3" ("Sztafeta" Stalowa Wola 2006), "Spojrzenia 4" (Stowarzyszenie Literackie "Witryna" Stalowa Wola 2009) "Spojrzenia 5" (Stowarzyszenie Literackie "Witryna" Stalowa Wola 2009) "40 lat wspólnej obecności" (Almanach Oddz. Rzeszowskiego ZLP - RS Druk Rzeszów 2007), "Polska Poetów 2007" (Antologia konkursu "Liberum Arbitrium"-2007, „Arkusze Literackie” (Stowarzyszenie Twórców Wszelakich), "Myśli w słowach zapisane" ("Małe Wydawnictwo", Kraków 2011), "Poetyckie powidoki" (e-literaci), "Lepiej i gorzej" (Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa 2012), "Spojrzenia 5" (Stowarzyszenie Literackie "Witryna" Stalowa Wola 2013), "Contemporary Writers of Poland 2000-2014" (Dreamle Little City - USA - wydanie w jęz. angielskim),"Boso po ściernisku" (Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa 2014) ),"Kocha się za nic" (Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa 2014), „Love is like Air” (NIGHTinGALE PUBLISHER - USA 2016,), „Metafora współczesności” nr 1 i 3 (Międzynarodowa Grupa Literacko – Artystyczna „Kwadrat” 2016), Almanachu RSTK w Rzeszowie (2014). W 2003 roku był uczestnikiem XIII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Brał też udział w XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX Międzynarodowych Spotkaniach Poetów "Wrzeciono" w Nowej Sarzynie (2005 - I nagroda w "Konkursie jednego wiersza"; 2006, 2007, 2008, 2010 i 2011 - wyróżnienia w konkursie głównym). W latach 2015, 2016 i 2017 był przewodniczącym jury konkursu „Wrzeciono”. W roku 2007 otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim "Liberum Arbitrium". W latach 2006 i 2007 uczestniczył w III i IV Międzynarodowej Sesji "Literatura Kresów Polski, Słowacji, Ukrainy i Krajów Ościennych". Od roku 2006 systematycznie uczestniczy w Dorocznych Spotkaniach Poetów "Przystanek Poezja" w Przemyślu. W roku 2015 i 2016 uczestniczył w Międzynarodowym Zlocie Poetów z Polskim Rodowodem pod nazwą: "Wilno - Kolebka Romantyzmu Polskiego - Europejskim Miastem Literatów". Z rąk Prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie otrzymał statuetkę „Za czułą, ciepłą i patriotyczną poezję, za wierność Zlotom Poetyckim w Wilnie; za bezinteresowną pomoc w wydawaniu antologii tego Zlotu” W r. 2006 otrzymał Dyplom Honorowy Starosty Stalowowolskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu Stalowowolskiego. Dyplom taki otrzymał ponownie w roku 2008, a w roku 2015 Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przyznał mu zaszczytny tytuł "Twórca- Osobowość Roku 2014" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2013roku otrzymał medal "Ab Imo Pectore" ("Z głębi serca"), przyznawany przez Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie. Odbył ponad 20 spotkań autorskich z czytelnikami w Stalowej Woli, Nisku, Jastkowicach, Zaleszanach, Warszawie, Tarnobrzegu, Lubaczowie, Rzeszowie, Rymanowie-Zdroju, Przemyślu, Mielcu, Leżajsku, rodzinnych Babicach, Rudniku nad Sanem, Niwiskach, Radomiu, Nadarzynie – w których nie tylko promuje własną twórczość, ale również podkreśla swoją więź ze Stalową Wolą.

W latach 2007 i 2008 był jurorem w konkursie "Wolontariusz Roku", organizowanym przez MOPS w Stalowej Woli.

Poza działalnością literacką zajmuje się również nieodpłatnie przygotowaniem do druku wydawnictw książkowych (redakcja techniczna, skład, projektowanie okładek, w nielicznych przypadkach również "słowo wstępne"). Do tej pory opracował ok. 150 książek poetyckich, prozatorskich, utworów dramatycznych i antologii poetyckich, (w tym 46 autorskich debiutów książkowych i 17 antologii).

Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli (w którym w latach 2005-2009 pełnił funkcję prezesa, a obecnie - wiceprezesa). Od roku 2011 jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich, należy do Oddziału Warszawskiego II. Jest również członkiem Partii Dobrego Humoru. Ponadto udziela się w stalowowolskim oddziale Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Mieszka i tworzy w Stalowej Woli.

Witold Walawski po uzyskaniu dyplomu lekarza w roku 1965 rozpoczął staż w Szpitalu Miejskim w Stalowej Woli. Po ukończeniu stażu w latach 1967-69 był lekarzem w Dywizji Powietrzno-Desantowym w Krakowie. W 1969roku rozpoczął specjalizację z radiologii w Szpitalu Miejskim w Stalowej Woli, gdzie pracował do1984roku. Następnie przeniósł się do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, gdzie pracuje do chwili obecnej jako lekarz specjalista radiolog, kierownik Pracowni RTG i USG.

Jest znanym i cenionym specjalistą w Stalowej Woli. Już w czasie studiów w 1960 roku został członkiem Aeroklubu Poznańskiego, gdzie wyszkolił się i uzyskał licencję skoczka spadochronowego. Członkiem Aeroklubu Stalowowolskiego został w 1965roku w którym zaczął prężnie działać i szkolić się w sportach lotniczych. Uzyskał licencję pilota samolotowego, szybowcowego i pilota balonowego z uprawnieniami instruktorskimi.

Aktywny społecznik i propagator sportów lotniczych w Stalowej Woli. Od 1987roku organizator corocznych zawodów balonowych w Stalowej Woli, które spopularyzował w Polsce i za granicą. W 1990 roku był reprezentantem Polski na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii, które odbywały się w miejscowości Lerida.

Był członkiem Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego i wieloletnim członkiem Zarządu Aeroklubu Stalowowolskiego. Społecznie wyszkolił wielu pilotów balonowych, dzięki czemu sport balonowy staje się coraz popularniejszy i przyciąga coraz większe rzesze sympatyków w Stalowej Woli i okolicach. Jako pilot balonu Huta Stalowa Wola startował w wielu zawodach i zlotach balonowych w kraju i za granicą m.in. w USA, Japonii, rozsławiając nasze miasto. Uczestniczył też w prezentacji balonu Huta Stalowa Wola na Olimpiadzie Zimowej w Calgary w Kanadzie. Wieloletni członek kadry narodowej w sporcie balonowym.

Sport balonowy wymaga ogromnego nakładu czasu przy przygotowaniu sprzętu, startów o organizacji zawodów, pokazów i dużych nakładów finansowych ponoszonych wyłącznie przez pilotów i załogi. Jest to sport bardzo widowiskowy i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nawet każdy lot nad Stalową Wolą, czy po okolicach jest bardzo pozytywnie odbierany przez mieszkańców, a zdjęcia wykonane przy okazji lotów popularyzują nasze miasto i powiat.

Odznaczenia:

- Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia nr 30 620 z dnia 7.04.1979 roku,

- Medal za Zasługi dla Województwa Tarnobrzeskiego nr 3945 z dnia 12.05.1987roku,

- Złota Odznaka Za Zasługi dla Aeroklubu polskiego z dnia 25.10.1994roku,

- Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju nr 104-97-73 z dnia 10.10.1987roku,

- Złoty Krzyż Zasługi nr 104-97-73 z dnia 18.06.1997 roku

- tytuł i odznaka Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego – uchwała nr 522/XIX.

Waldemar Lekan jest członkiem Aeroklubu Stalowowolskiego od 1974 do 2012 roku. Od 1980 roku pracownik Aeroklubu, a w latach 1987 do 2011 roku Dyrektor Aeroklubu Stalowowolskiego. Następnie od 2011 r. pracownik Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Stalowa Wola. Od 1975 roku związany był z Aeroklubem Stalowowolskim, w który wyszkolił się jako instruktor skoczek spadochronowy zawodowy, pilot szybowcowy, samolotowy, instruktor pilot balonowy. Posiada również uprawnienia mechanika obsługi balonów i spadochronów. Wyszkolił bardzo wielu skoczków spadochronowych dla potrzeb wojska i sportu lotniczego. W ramach remontów na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbi przepracował społecznie 1850 godzin.

Jako instruktor spadochronowy zawodowy w latach 1977 do 1987 wyszkolił dla Wojsk Powietrzno-Desantowych ponad 300 skoczków za co otrzymał medal za Zasługi dla Obronności Kraju..

Był organizatorem Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie otwartej w 1987 roku i w 1992 roku.

Wspólnie ze Związkiem Spadochroniarzy Polskich, którego był członkiem w 1993 roku zorganizował Spadochronowe Mistrzostwa Polski, w których wzięło udział 59 skoczków w tym 12 kobiet.

Oprócz skoków, które odbywały się na lotnisku w Turbi Waldemar Lekan zorganizował niezwykle trudne i niebezpieczne, ale bardzo widowiskowe pokazy skoków spadochronowych w centrum Stalowej Woli, w którym brało udział ponad 60 skoczków spadochronowych.

Od 1987 do 2010 roku był organizatorem Międzynarodowych Zawodów Balonowych pod nazwą „Stalowowolskie Babie Lato” przyciągające ekipy balonowe krajowe i zagraniczne rozsławiając nasze miasto. Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano Ośrodek Modelarski w Stalowej Woli, na który pozyskał środki od sponsorów. W latach 2010-2011 przepracował społecznie 850 godzin i pozyskał nieodpłatnie obrabiarkę do precyzyjnych prac modelarskich.

W 2012 roku był pomysłodawcą i założycielem, a następnie Prezesem Stowarzyszenia Klub Balonowy Stalowa Wola, który mieści się przy ul. Chopina 34. Działalność klubu oparta jest na wolontariacie. W tym też roku pozyskał lokal od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli. Za jego sprawą lokal został wyremontowany i wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia do szkolenia dydaktycznego w zakresie szkolenia balonowego.

Dzięki jego inicjatywie w roku 2016 został zakupiony balon na ogrzane powietrze na którym obecnie Waldemar Lekan szkoli społecznie dwie osoby, które uzyskają licencje pilota balonowego. W latach 2016 i 2017 Waldemar Lekan zorganizował dwukrotnie Międzynarodowe Zawody Balonowe z okazji obchodów Dni Stalowej Woli o Puchar Prezydenta Miasta, które wysoko zostały ocenione tak przez władze Stalowej Woli, komisję sędziowską, ekipy uczestniczące i przede wszystkim mieszkańców naszego miasta.

Jako pilot balonowy startował w wielu zawodach i zlotach balonowych w kraju i za granicą rozsławiając nasze miasto.

Odznaczenia:

- Medal za zasługi dla Województwa Tarnobrzeskiego nr 3942 z dnia 12.05.1987 roku,

- Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju nr B- 14366 z dnia 10.10.1987 roku,

- Srebrny Krzyż Zasługi nr 2964- 88 – 11 z dnia 21.09.1987 roku,

- Srebrna odznaka za zasługi dla Aeroklubu Polskiego z dnia 10.07.1997 roku,

- tytuł i odznaka Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego–uchwała nr 522/XIX/2017 r.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~informacja
-do matołów co wciskają bzdurne komentarze- tak to do Was!, wszystko Wam źle na wszystkich tylko byście pluli i psy wieszali, a ja się pytam?, który cośkolwiek zrobił dla tego miasta- gówno, gadać tylko potraficie, znamy my takich co najwięcej mają do powiedzenia w temacie o którym najmniej wiedzą. Aż włos się jeży na głowie jak się czyta to co tu wypisujecie.A tak a propo to gratulacje dla kolejnych uhonorowanych, oby więcej takich osób.Pozdrawiam
Dodano: 7  Grudnia  2017  09:04:42
~zadowolony
Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych tytułem, należy się im za tyle lat działalności w mieście i promowanie Stalowej Woli.Już wiele osób zostało uhonorowanych tym tytułem, a teraz kolejni.Tak trzymać.
Dodano: 7  Grudnia  2017  08:55:44
~Liljana
Gratuluję Panie Kazimierzu!
Dodano: 7  Grudnia  2017  01:28:09
~kadami
Ale czy szlachetnym było mówić jak jest?
Dodano: 4  Grudnia  2017  00:06:22
~radkovicz
Komu ma służyc niby "informacja publiczna", jaki cel miał ktoś co to zamieścił? Czy można każdego obrzucić błotem dlatego, że ipn daje przyzwolenie? W jakim my kraju zyjemy? To może nadszedł czas by ujawnić na tym portalu innych dzialaczy z miasta i przy okazji polityków? Skoro mają być igrzyska to dlaczego panuje powściągliwość?
Dodano: 3  Grudnia  2017  14:05:37
~PiS matoły
Widać kogo nagradzają . Swoich i tylko swoich . Ten obecny rząd a także stalowowolskie władze z nieukami na czele działają jak w PRL . Nadają swoim ordery byłym agentom SB . Wśród komisji ludzie bez wykształcenia .o zgrozo w jakim my mieście żyjemy .
Dodano: 3  Grudnia  2017  11:08:58
~Felfebek
Brakuje dzidka z Czarneckiego wśród zasłużonych dla miasta obłudy dziadostwa pro pisowskiej bandy . Zapraszamy dziś na pikietę pod sąd .
Dodano: 3  Grudnia  2017  11:03:24
~???????????
Informacja publiczna

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu 1983-1990
Seria: Materiały operacyjne
Podseria: Sygnatura I
Opis zawartości
Nr rejestracyjny:
KWMO Tarnobrzeg 4849/1982
Tytuł: Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jantar" dot. Lekan Waldemar, imię ojca: Marian, ur. 02-01-1954 r.
Daty wytworzenia dokumentów -
Data początkowa: 1982
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 48
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Rz 00262/241 t.1 i t.2
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 2349/I
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN 00415/241
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
Dodano: 3  Grudnia  2017  09:15:28
~ 1938 - 2017
Imponuje dorobek dorobek wszystkich trzech Zasłużonych naszych współmieszkańców. W niezbyt ciekawej sytuacji jawi się dorobek pana Literata. Ile też zostanie z Jego Twórczości dla potomności? Myślę jednak, że niewiele. Takie czasy...Ale niech tam, niech się człowiek cieszy,niech ma.! Pozdr.
Dodano: 2  Grudnia  2017  23:14:08
~Taki jeden
Do Max : zdjecia sa na dole , brak tylko informacji kto jest kto.
Dodano: 2  Grudnia  2017  20:44:28
~Max
Gratuluję wszystkim. Tylko gdzie ich uśmiechnięte buzie ? Tak trudno było zrobić zdjecia ?
Dodano: 2  Grudnia  2017  20:06:06
~to ja
@wyga pewnie nie jest pisowszczykiem co innego nadberezny on to dopiero zasłużył na razie od razu Złotym Krzyżem Zasługi to tylko patrzeć ja dostanie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z okazji tego,że jest nadbereżnym.
Gratulacje dla zasłużonych.
Dodano: 2  Grudnia  2017  17:55:16
~MFW
Niech żyją baloniarze,
szczególnie ci z Podleśnej 15.
Dodano: 2  Grudnia  2017  17:25:18
~Sasiedzi
Gratulacje Witku !!!
Dodano: 2  Grudnia  2017  17:17:27
~Mieszkaniec
Wyróżnionym szczere i serdeczne gratulacje ale trzeba stwierdzic, ze daleko im jeszcze do osiagniec, yróżnienin i odznaczen naszego jedynego Prezydenta Lucjusza Nadbereznego.
Dodano: 2  Grudnia  2017  15:35:05
~violini
Co tam działacze jakichś stowarzyszeń, my postępujemy według sprawdzonej ścieżki TKM!
Dodano: 2  Grudnia  2017  14:38:19
~wyga
Wyróżnionym szczere i serdeczne gratulacje. Tak przy okazji czy człowiek o tak bogatym biogramie jak lek med. Witold Walawski nie zasłużył swoją pracą społeczną na Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z okazji minionej 6o tej rocznicy Aeroklubu Stalowowolskiego? Zdaniem pani wojewody absolutnie nie zasłużył. Wstydźcie się gospodarze miasta! Wstyd!
Dodano: 2  Grudnia  2017  14:29:08
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe