Podkarpacki Fundusz Rozwoju - oferta
Opublikowano: 30  Października  2017

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od 10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone będzie w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem będzie również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system instrumentów finansowych będzie pomagał firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, będzie dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Kluczowym obszarem działalności Funduszu jest gospodarowanie własnym i powierzonym kapitałem poręczeniowym na rzecz rozwoju sektora MŚP na terenie Województwa Podkarpackiego.

OFERTA PRODUKTOWA PFR

POŻYCZKA OBROTOWA:

- Kwota pożyczki: od 1 tys. do 250 tys. Złotych
- Okres finansowania: na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok
-- Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR (1,83%)
- Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
- Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-5,0%
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

POŻYCZKA OBROTOWA:

- Kwota pożyczki: od 150 tys. do 500 tys. złotych
- Okres finansowania: na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty
- Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej –IBOR ( 1.83%)
- Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
- Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-5,0%
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

PORĘCZENIA:

- PFR może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe
- Kwota poręczenia: od 5 tys. do 1 mln złotych
- Okres poręczenia: do 10 lat
- Poręczenie do 80% wartości kredytu/pożyczki
- Poręczenie do 60% gwarancji bankowej
- Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Poręczeniobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Poręczeniobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.
- Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150 złotych
- Prowizja od udzielonego poręczenia: od 0,5% do 3,5% wysokość uzależniona jest od czasu trwania poręczenia oraz ryzyka związanego z udzielonym poręczeniem

FAKTORING:

- Pakiet rozliczeń faktur: 100 tyś. złotych
- Okres trwania pakietu: do 1 roku
- Rozliczenie faktur do 80% wartości całkowitej faktury
- Prowizja 2%-5% w zależności od terminu zapłaty na fakturze

Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE/ POŻYCZKĘ/FAKTORING?

Przedsiębiorca chcący uzyskać poręczenie, pożyczkę, pakiet faktoringowy ma do wyboru różne opcje złożenia wniosku: - osobiście w siedzibie Funduszu: ul. Hetmańska 4 lok. 3, 35-045 Rzeszów - pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl - przesyłką listową - faksem – nr: 17 784 40 16

Obrazek

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Hetmańska 4, 35-045 Rzeszów
Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16
sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Dział Sprzedaży: tel. 17 783 55 46, 17 786 33 11, mail: dzialsprzedazy@pfr-podkarpackie.pl
www.pfr-podkarpackie.pl

Artykuł sponsorowany
 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe