Maria Dekert odznaczona przez Prezydenta

Opublikowano: 12  Września  2017

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Marii Dekert Złoty Krzyż Zasługi...

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła nadane przez Prezydenta RP ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego. Wśród odznaczonych osób znalazła się Maria Dekert- członkini i współzałożycielka Stowarzyszenie "INTEGRACJA". Stalowowolanka odebrała Złoty Krzyż za Zasługi.

Maria Dekert do końca czerwca 2016 r. była dyrektorem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, od 1 lipca 2016 r. przeszła na emeryturę. Pozostawiła po sobie świetny zespół terapeutów. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) w Stalowej Woli funkcjonuje od 1 lipca 2008 r., wcześniej był to Powiatowy Ośrodek Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK), otwarty w maju 1999 r. Jest to najstarszy i największy ośrodek na Podkarpaciu. SOWiIK realizuje działania mające na celu udostępnienie osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem przemocy, specjalistycznych form pomocy poprzez: pomoc psychologiczną: interwencyjną, terapeutyczną, doradczą, zabezpieczenie doraźnej opieki i schronienia w hostelu SOWiK, profilaktykę i psychoedukację. Corocznie ośrodek udziela pomocy kilkuset osobom z naszego regionu.

Maria Dekert otrzymała w 2012 roku wyróżnienie od wojewody Podkarpackigo za zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła, nadane przez Prezydenta RP, ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, w działalności na rzecz obrony praworządności i wolności religijnej, zasługami w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, osiągnięciami w działaniach na rzecz na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej i tradycji ludowych, społeczności lokalnej, rozwoju turystyki, ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej, zasługami w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz uniwersytetów trzeciego wieku, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Część odznaczeń przekazano pośmiertnie – odebrały je rodziny zasłużonych.

Wojewoda Ewa Leniart skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. Podkreśliła, że nadane ordery i odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa. Wojewoda wspomniała również postać śp. Józefa Konkela – zmarłego 9 sierpnia br. działacza opozycji antykomunistycznej, członka „Solidarności”, Zarządu i Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

Uroczystość odbyła się 11 września br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~nikuś
Wspaniały,dobry i mądry człowiek -nauczyła szacunku władze w ubiegłym roku na Sesji. To odznaczenie to tzw. "musztarda po obiedzie"
Dodano: 15  Września  2017  11:23:13
~no, no...
Identyczny krzyż zasługi dla dwojga naszych działaczy... Pani Marii i prezydenta miasta dla której pan prezydent mógłby być wnuczkiem. O ile można zrozumieć "bagaż zasług" b. już dyrektor to czymże się zasłużył p. Nadbereżny? Może ktoś poda zasługi a najlepiej gdyby to uczynił wnioskodawca. Czekamy niecierpliwie.
Dodano: 14  Września  2017  16:58:10
~pirazyoko
Do MOMISA
Ciekawi nas ile odznaczonych jest z tzw. I Sortu a ile z II? To graniczyłoby wręcz z cudem by ktoś z II Sortu mógł być dostrzeżony i odznaczony.
Kto z wymienionego sortu może być (był) odznaczony? Zapytaj rezydenta "bula" lub Wowy P.
Dodano: 13  Września  2017  16:45:05
~pora
Pora w sam raz na porównanie, więc porównajmy "zasługi Pani Marii" z "zasługami prezydenta Nadbereżnego" a łączy ich wartość krzyża z tego samego kruszca. Z tym że p. Nadbereżny musiał być pierwszym i to z przytupem osobiście odebrać w W-wie, pani Maria skromnie w... Rzeszowie. Ot i równość i demokracja po pisowsku!
Dodano: 12  Września  2017  15:06:46
~MOMISA
Gratulacje dla Pani Marii. A swoją drogą dlaczego nie podano personali pozostałych odznaczonych osób, przecież to jest ani poufne ani tajne. Uzasadnienie "zasług" wymienione w tekście to nic innego jak tylko zapisy z ustawy o odznaczeniach. Ciekawi nas ile odznaczonych jest z tzw. I Sortu a ile z II? To graniczyłoby wręcz z cudem by ktoś z II Sortu mógł być dostrzeżony i odznaczony.
Dodano: 12  Września  2017  15:01:02
~Ktostam91
Mojej maly byla szefowa gratulacje ;)
Dodano: 12  Września  2017  10:17:53
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe