Wielki Finał - Innowatorzy COP

Opublikowano: 10  Września  2017

Zwieńczeniem trzydniowych obchodów 80 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego było wręczenie przedstawicielom zwycięskich firm statuetek "Innowator COP"...

Jubileusz 80- lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego przedsięwzięcia gospodarczego II Rzeczpospolitej Polskiej było okazją do wyłonienia spośród wielu firm działających na terenach historycznie związanych z COP, tych w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej.

Konkurs "Innowator Cop" skierowany był do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Kapitułę składająca się z ludzi biznesu, mediów i polityki, zostały wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej w ramach Obchodów 80. Rocznicy Powstania COP w Stalowej Woli.

Nagrody otrzymali:

- Huta Stalowa Wola S.A. (2 nagrody za dwa oddzielne projekty),

- Zakłady Porcelany Elektrotechniczne ZAPEL S.A.,

- FIBRAIN Sp. z o.o.,

- CEWAR Sp. z o.o.,

- Delfin Spółka z o.o.,

- FHU PALACARR Michał Pala,

- IC Complex Sp. z o.o.,

- BOSCH SERVICE Dariusz Pawlik,

- Cervi Robotics Sp. z o.o.,

Nagrodę specjalną, przyznaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., otrzymała firma ze Stalowej Woli Cerkamed.

Statuetki wręczali: Wojciech Kolarski- Podsekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta RP, Adam Hamryszczak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjusz Nadbereżny- Prezydent Miasta Stalowa Wola.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną na płycie boiska w intencji Ojczyzny i Budowniczych COP. Głównym koncelebransem był ks. bp. Edward Frankowski, który urodził się dokładnie 80 lat temu, gdy tworzony był COP.

Następnie rozpoczęła się finałowa część trzydniowych obchodów. Uroczystości poprowadzili: Dorota Szczurek i Krzysztof Ziemiec.

Na obchody do Stalowej Woli przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządów miast, przedstawiciele przedsiębiorstw wywodzących się z tradycji COP, mieszkańcy regionu, mieszkańcy Stalowej Woli. Obecni byli: Podsekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, Senator RP Janina Sagatowska, Posłowie na Sejm RP: Rafał Weber, Wojciech Buczak, Jerzy Paul; Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz, Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wojewodowie i marszałkowie poszczególnych województw wraz z radnymi wojewódzkimi i radnymi sejmików samorządowych, przedstawiciele samorządów wywodzących się z tradycji COP- owskich, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi, miejscy i gminni.

W lata 30-te, lata COP- owskie publiczność w sposób magiczny przenieśli uczniowie i nauczyciele z PSM I i II stopnia imienia I.J. Paderewskiego. Oprócz batiarskich piosenek, magii niezapomnianego kina tamtych lat można było dowiedzieć się o historii i ideach okresu, o powstaniu Stalowej Woli i rodzeniu się zakładów produkcyjnych.

Listy Andrzeja Dudy i Beaty Szydło

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskimi Obchodami Jubileuszu 80- lecia Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. List od Andrzeja Dudy przeczytał Podsekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Kolarski. Czytamy w nim między innymi:

- Świętujemy jubileusz, który napełnia patriotyczną dumą każdego Polaka. Centralny Okręg Przemysłowych to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych odrodzonej Rzeczpospolitej i jeden z najbardziej ambitnych projektów ekonomicznych w naszej historii. Z tego wspaniałego sukcesu czerpiemy dzisiaj lekcję dla polskiej przyszłości. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego stanowiła zadanie bardzo wymagające, jednak realizacja tej śmiałem inicjatywy wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego przyniosła młodemu państwu ogromne korzyści. Wiedziano już wówczas, że w Polsce potrzeba zrównoważonego rozwoju, troski nie tylko o największe centra, ale i o cały kraj. COP stał się odpowiedzią na najważniejsze ówczesne wezwania do uprzemysłowienia kraju, gospodarczego scalenia ziem do niedawna jeszcze rozdartych zaborami, budowy własnego potencjału obronnego i przezwyciężenia skutków światowego kryzysu ekonomicznego. Imponuje zaangażowanie, z jakim przystąpiono do tego wielkiego dzieła. Wzbudza podziw sprawne zgromadzenie ogromnego, rodzimego kapitału, wykorzystanie polskiej myśli technicznej i zbudowanie od podstaw licznych obiektów nowoczesnej infrastruktury i zakładów przemysłowych, w których znalazło zatrudnienie blisko 100 tys. polskich obywateli. W ciągu zaledwie paru lat Rzeczpospolita dokonała wielkiego skoku gospodarczego. Dziś, u progu stulecia odzyskania naszej niepodległości idea budowy COP przemawia do nas w sposób szczególnie inspirujący. Jest wzorem jak budować silne państwo i sprawną gospodarkę opartą na rodzimych zasobach, jak tworzyć warunki dla inwestycji i rozwoju ekonomicznego, przykładem jak umacniać zdolności obronne i bezpieczeństwo Ojczyzny, jak tworzyć nowe miejsca pracy i dbać o pomyślny byt Polaków. Dokonania związane z COP to wspaniały wyraz polskiej woli samostanowienia i zbudowanej na trwałych podstawach podmiotowości. Potencjał, który zaczął być tworzony 80 lat temu to dzisiaj ogromny atut naszej gospodarki. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą być dumni ze swojej tradycji i współczesności. Zarówno Huta Stalowa Wola, jak i Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu mają wielkie zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu. Tutaj również, dzięki odwadze i stanowczości pracowników huty oraz mieszkańców miasta i regionu, ukształtowana została droga do wolnej Polski. Składam wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy tworzyli tu i nadal tworzą historię osiągnięć naszego narodu. Cieszę się, że w ramach obchodów 80- lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego odbyła się w Stalowej Woli, mieście- symbolu COP konferencja naukowa poświęcona innowacyjności polskiej gospodarki. To wyzwanie, od którego zależy nasza przyszłość. Gratuluję państwu pięknego jubileuszu i życzę kolejnych znakomitych sukcesów- napisał prezydent RP Andrzej Duda.

List do uczestników obchodów skierowała również Premier Beata Szydło. Odczytał go Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch. Czytamy w nim między innymi:

- Rząd, którym mam zaszczyt kierować podejmuje na nowo cele premiera Kwiatkowskiego, weryfikuje jego plany i marzenia wdrażając nowe narzędzia dynamizujące rozwój Polski. Proponujemy rozwiązania w skali makro, których efekty odczujemy w skali mikro w naszych miejscach pracy, w portfelach, w sprawach urzędowych. To działania, które doprowadzą do pozytywnej i lepszej jakościowo rozbudowy polskiej gospodarki. Stalowa Wola jest swoistym miastem- dzieckiem COP, miastem- symbolem, że Polska i Polacy potrafią, że podejmują racjonalne wyzwania skutkujące wielkimi sukcesami gospodarczymi. Zlokalizowane tutaj zakłady dowodzą przemian polskiej gospodarki zapoczątkowanych przed 80 laty, a perspektywy ich dalszego rozwoju pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość- napisała w liście Prezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Wielka praca owocuje również 80 lat później

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju powiedział, że wcześniej stawiano na rozwój dużych miast, teraz pomaga się mniejszym ośrodkom, by z nich młodzi ludzie nie wyjeżdżali i mogli rozwijać swoje talenty. Na najbliższe lata przeznaczono na to zadanie aż 2,5 mld zł, oprócz tego powstał dodatkowy fundusz inwestycji samorządowych, którym również wspierane są inwestycje w średniej wielkości miastach. Rząd tworzy też programy dla polskich przedsiębiorców kierowane do młodych, kreatywnych osób. Na ten cel przeznaczono 3 mld zł. To wszystko ma na celu zatrzymanie Polaków we własnym kraju. Służą temu również programy takie jak Mieszkanie + czy 500 +.

Głos zabrali również senator Janina Sagatowska, poseł Rafał Weber i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Do zebranych zwrócił się także gospodarz uroczystości prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Rozpoczęliśmy mszą świętą dziękując za dzieło Centralnego Okręgu Przemysłowego, za ludzi, którzy tworzyli to wielkie dzieło. Chciałbym przypomnieć, że właśnie na tym stadionie, na tej płycie, na której się znajdujemy 14 czerwca 1939 roku, po 26 miesiącach i 26 dniach odbyła się wielka uroczystość rozpoczęta mszą świętą i wspólnym świętowaniem wszystkich pracowników, robotników, inżynierów, władz publicznych. W ten sposób dziś również chcemy świętować ten jubileusz, aby wspólnie, razem przekonać się o tym, jak utalentowanym, jak silnym narodem jest Polska, jak wielka w nim drzemie siła. Jak żadna inna historia, tak COP jest w stanie ukazać nam wielkość i siłę narodu polskiego. Kiedy dziś chcemy odwołać się do wydarzeń sprzed 80 lat, zachwycić się tamtym czasem, kiedy na tych ziemiach tak biednych nagle zaczęto realizować największy plan gospodarczy tamtych czasów, to nie możemy skupić się tylko na tej perspektywie czasowej, bo nie byłoby Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie byłoby tamtego wielkiego zrywu patriotycznego, gdyby nie wcześniejsze, bolesne, trudne doświadczenia Polaków. Centralny Okręg Przemysłowy to pierwsze wielkie dziecko polskiej niepodległości uzyskanej w 1918 roku. Musimy pamiętać o tym, że zanim ta niepodległość przyszła, Polacy przez 123 lata niewoli, bez bytu państwowego, bez administracji, poprzez różnego rodzaju prześladowania, męczeństwo, utrzymywali w swoich sercach i umysłach Polskę. Nasze talenty oparte na wierze w to, że Polska jest w stanie dokonywać rzeczy wielkich, a przede wszystkim musi przetrwać aby ukazać to wielkie, polskie marzenie o bezpiecznym, niepodległym, polskim domu, zbudowanym przez Polaków, przez nas samych- mówił Lucjusz Nadbereżny.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli, Fundacja Elementum Art, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Komitet organizacyjny obchodów: Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli. Partnerzy strategiczni Jubileuszu: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., HSW S.A. PGZ, PKO Bank Polski, LiuGong, Tauron oraz Dressta.

 


Komentarze
1 2 »

Strona: 1/2 Wyświetlaj po:

~@stefekN
Mareczku nie pierdol, widziałeś jakieś oficjalne delegacje składające kwiaty? Jak na portalach pojawiły się uwagi to wreszcie ktoś poleciał z wiązankami, może ciebie wysłali, co?
Dodano: 16  Września  2017  17:05:23
~stefekN.
do wielki wstyd, trollu ten pomnik był zawalony kwiatami bylem tam w czwartek sam złożyłem kwiaty o czym ty pleciesz lemingu.Każdy kto urodził się w naszym mieście do końca życia będzie szanował PANA PREMIERA KWIATKOWSKIEGO.
Dodano: 15  Września  2017  08:33:58
~hehek
byłyby dość zabawne to wygibasy i kocopały koryciarzy, ale to kosztuje i to z moich podatków, ale skoro większość wolała fircyków bez wiedzy i doświadczenia, małolatów i starych cwaniaków aktywnych nawet w nieboszczce PZPR to jest jak jest umiech
Dodano: 14  Września  2017  22:51:51
panie weber pamiętamy działania na niekorzyść Polaków: CETA, próba podwyżki paliwa dla nas, mówienie jednego a głosowanie jak partia karze. PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ.umiech
Dodano: 14  Września  2017  21:58:27
~aleksy
WŚRÓD WSZYSTKICH NIEMIECKICH WYKONAWCÓW - ZAPROSZENIE PANA ANDREASA NA OBCHODY 80-LECIA COP-U - TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - NAJPRZYSTOJNIEJSZY PRAWDZIWY NIEMIEC - BEZWĄTPIENIA PRAWDOPODOBNIE PAN PREMIER KWIATKOWSKI BYŁBY ZADOWOLONY Z KRZEWIENIA POLSKIEJ KULTURY PODCZAS TAKIEJ NIEZWYKŁEJ UROCZYSTOŚCI
Dodano: 14  Września  2017  21:46:59
~warte uwagi!
Listu od Ortyla nie czytano bo Ortyl był obecny ale co z apelem smoleńskim? Był?
Dodano: 12  Września  2017  23:26:37
~WIELKI WSTYD
...ŻEBY NIE ZŁOŻYĆ WIĄZANKI KWIATÓW PRZY POMNIKU TWÓRCY CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO! HAŃBA, TYLKO SOBIE WRĘCZAJĄ STATUETKI, MEDALE - TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI QŹWA.
Dodano: 12  Września  2017  22:43:01
~kris35
A co takiego mają wspólnego z COP te; przebierańce ,szamany, darmozjady ,fantaści??? Czy to przypadek że tam się znaleźli ? A może celowa idiotyczna robota?
Dodano: 12  Września  2017  20:35:12
~Zenek
Kogo obchodzi to na kogo będziesz glosowal kozi bobie
Dodano: 12  Września  2017  18:35:08
~Wyborca
Leci piana z pyska opozycyjnemu trollowi...
Mało klawiatury nie stopi od wpisywania chamskich komentarzy.
I ja mam głosować na opozycję? Nigdy!
Dodano: 12  Września  2017  17:46:25
~Janek
Ja bym płezydenta widział jeszcze na targach sakralnych. Jako były ministrant z pewnością dobrze kadzi i biegle bawi się dzwonkiem.
Dodano: 12  Września  2017  15:49:59
"Promocja potencjału gospodarczego województwa podkarpackiego podczas targów EXPO Chiny – ASEAN to główny cel misji gospodarczej do Chin marszałka regionu Władysława Ortyla. Towarzyszyć mu będą m.in. przedstawiciele firm z branży spożywczej oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny."
no przecież ktoś musi zaparzyć ortylowi kawę. a nadbereżny jest do tego przygotowany idealnie. tyle lat praktyki u sagatowskiej.umiech
a tak serio jeśli to prawda to jakieś nieporozumienie. pierwszy raz na skalę światowa pisowcy próbują zrobić z gościa człowieka od wszystkiego, który na wszystkim się zna i do wszystkiego nadaje. a to zwykły barista od sagatowskiej.umiech czekać jak zaczną usuwać pomniki zasłużonych i bohaterów a stawiać w ich miejsce pomniki tego karierowicza partyjnego.
Dodano: 12  Września  2017  07:21:35
~Pppppp
Kwik świń, które w przyszłym roku oderwiemy zaczniemy odrywać od koryta? Ile to kosztowało? Czy w tym grajdole nie ma rzeczywiście innych potrzeb? Promocja dla mista tomźadna tylko igrzyska dla mas przed zbliżającymi się wyborami, żeby przykryć nieporadność Lucka
Dodano: 12  Września  2017  06:05:33
~E.K.
Organizatorzy i Innowatorzy zapomnieli o pomniku Kwiatkowskiego przy ul. Staszica - WSTYD !!
Dodano: 12  Września  2017  00:42:49
~@jajaJakBeret
WYCIECZKA NA KOSZT PODATNIKA
Dodano: 12  Września  2017  00:21:10
~jajaJakBerety
Promocja potencjału gospodarczego województwa podkarpackiego podczas targów EXPO Chiny – ASEAN to główny cel misji gospodarczej do Chin marszałka regionu Władysława Ortyla. Towarzyszyć mu będą m.in. przedstawiciele firm z branży spożywczej oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
Dodano: 11  Września  2017  23:47:12
~Olo
nadbereżny uczciwie byłoby przedstawić wyliczenie kosztów tej dziwnej imprezy. Zaskocz bo ja na uczciwość pisu nie liczę.
Dodano: 11  Września  2017  23:06:03
Cervi Robotics to jeden z obiecujących start-upów na Podkarpaciu, a założył go Ukrainiec. Uczmy się od Ukraińców.

Firma działa w Jasionce, a założyciel często wykłada na konferencjach naukowych w Rzeszowie.

Zamiast piać nad copowską architekturą architekturą zastanówcie się, dlaczego Rzeszów, a teraz Jasionka.
Dodano: 11  Września  2017  18:40:30
~ktoś
akurat to co piszesz faktycznie powstaje a raczej się rozwija. tak samo vivo. od przejęcia rządów przez obecną władzę nic nowego do nas nie przyszło. nawet ten hucznie zapowiadany inwestor.
Dodano: 11  Września  2017  18:00:45
~Igor
One akurat się mylisz przejdź się po strefie i zauważysz ze dużo się buduje. Rozbudowa Wobi Stal nowa hala, Mototech obok stacji nowa mała hala, Instal Karnat nowa hala, Bag Pack nowa hala i linia do produkcji napojów, Rakoczy kotły nowa hala, Cerkamed kupił hale do remontu, Celfast kupił i remontuje starą hale, HSW Z5 buduje nową hale, na przeciwko Trumfa budują nową hale i RIA buduje nowa stacje. Wszystko w strefie ekonomicznej na terenach dawnej huty wiec nie mówcie ze nic się nie buduje. Dwa bloki na Orzeszkowej, obok Vivo sklep Agata i kino Helios
Dodano: 11  Września  2017  17:50:24
~One
Wo, nie wiem co tam świętuje Kudłaty ale za jego świetności jakoś nie powstała firma w STW i nie słychać żeby coś miało się budować. Obcy kapitał śmierdzi piskom, ale lokalnego jakoś ni ma. Trza też umieć i wiedzieć z kim rozmawiać, a to chłopak zbyt uwikłany w samodzielne podejmowanie decyzji.
Dodano: 11  Września  2017  16:08:25
~Feluś
Słabiutko, taki lans to nie lans. Gdzie goście z wałszawy?
Widać ciągle te same twarze co na otwarciu spozywczego po remoncie, lub podczas płomiennej przemowy w trakcie oddania kolejnej huśtawki na osiedlu.
Dodano: 11  Września  2017  15:33:51
~polak
Masakra .nawet prowadzący z telewizji pisowskiej.Towarzystwo
wzajemnej adoracji!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodano: 11  Września  2017  14:28:48
~ktoś
@emigrant. a ty dalej swoje. odpowiedz bohaterze. czyli pis stworzył własną sitwę mimo, że krytykował za to po przed wyborami i obiecywał(czyli kłamał). OBŁUDNICY!!!
Dodano: 11  Września  2017  13:46:26
~emigrant
@ ktoś , a ty dalej swoje czy przez 8 lat PO i PSL zatrudnili kogokolwiek z po za swojego układu. Po to się wygrywa wybory żeby zatrudniać swoich sympatyków a także polityków nie bądź dziecko i zacznij używać rozumu bo to nic nie kosztuje.Za dużo oglądasz TVN24 i masz problem z logicznym myśleniem, dopiero jak przestaniesz wierzyć tej nie polskiej propagandówce zrozumiesz na czym życie polega. Tak że nie ośmieszaj się z tymi mądrymi ludźmi bo jak czytam twój wpis to wiem że ty do tych się nie zaliczasz.
Dodano: 11  Września  2017  13:33:20
~emigrant
@ ktoś , a ty dalej swoje czy przez 8 lat PO i PSL zatrudnili kogokolwiek z po za swojego układu. Po to się wygrywa wybory żeby zatrudniać swoich sympatyków a także polityków nie bądź dziecko i zacznij używać rozumu bo to nic nie kosztuje.Za dużo oglądasz TVN24 i masz problem z logicznym myśleniem, dopiero jak przestaniesz wierzyć tej nie polskiej propagandówce zrozumiesz na czym życie polega. Tak że nie ośmieszaj się z tymi mądrymi ludźmi bo jak czytam twój wpis to wiem że ty do tych się nie zaliczasz.
Dodano: 11  Września  2017  13:33:13
~ktoś
@sam się koleś błaźnisz.umiech czyli potwierdzasz sitwę pisowską. a myślisz, że ludzie bezpartyjni o niebo lepiej wykształceni niż nieudacznicy partyjni źle by pracowali? nie mierzcie swoją miarą innych. kłamstwo, obłuda i hipokryzja jest waszym znakiem rozpoznawczym.
Dodano: 11  Września  2017  13:14:25
~emigrant
@ ktoś, nie kompromituj się skoro myślisz że PIS będzie zatrudniał każdą łajzę do rządu czy samorządu to ja ci gratuluję inteligencji. PIS zatrudnia tylko ludzi do których ma pełne zaufanie bo gdyby zatrudnili konia trojańskiego to odpowiadali by za jego działania. Dlatego 90 procent zatrudnionych przez PIS to członkowie albo sympatycy PIS.Ludzie bardzo wykształceni bardzo mądrzy prawdziwi patrioci choć PAN JERZY KWIECIŃSKI jest bardzo ważną osobą w rządzie a nie należy do PIS.
Dodano: 11  Września  2017  12:45:57
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe