Trwa rekrutacja na studia

Opublikowano: 28  Sierpnia  2017

Trwa nabór na studia wyższe. Nie musisz wyjeżdżać daleko, by zdobyć wykształcenie, które da ci najlepszą z możliwych przyszłość...

Wciąż można zapisywać się na studia wyższe, na kierunki oferowane przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (nabór elektroniczny). Dodatkowy nabór jest przeprowadzany w trybie wolnym, czyli można zarejestrować się tylko na jeden kierunek studiów!

W roku akademickim 2017/2018 WZPiNoS KUL w Stalowej Woli prezentuje następującą ofertę dydaktyczną na studia techniczne (dodatkowy nabór):

- Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne I stopnia),
- Inżynieria środowiska (studia stacjonarne I stopnia),

Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymują tytuły zawodowe inżyniera i magistra uprawniające ich do wykonywania zawodu. Studia na KUL w Stalowej Woli umożliwiają przyszłym studentom do skorzystania z szerokiej gamy stypendiów (dla najlepszych studentów, socjalnego, dla niepełnosprawnych.

Trwa również rekrutacja uzupełniająca na Politechnikę Rzeszowska w Stalowej Woli.

Wydział Mechaniczno-Technologiczny prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach:

Mechanika i budowa maszyn ze specjalnościami:

- inżynieria spawalnictwa,
- inżynieria technologii specjalnych,
- komputerowo wspomagane wytwarzanie,
- pojazdy specjalne i specjalizowane

Zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami:

- informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- systemy zarządzanie jakością produkcji

Oba kierunki zostały sklasyfikowane w rankingu Perspektywy jako Kierunki przyszłości.

Wydział kieruje też do studentów bardzo bogatą ofertę dotyczącą: akademików, stypendiów, zajęć sportowych, kół naukowych, praktyk oraz staży w firmach partnerskich.

Studenci studiów technicznych dostają stypendium motywacyjne Prezydenta Stalowej Woli dla kierunków inżynieryjnych w wysokości od 300 do 450 zł miesięcznie, a także stypendium dla najlepszych studentów fundowane przez lokalne firmy.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~Uczen
Po KUL tylko na zmywaki ....Szkolka dla rzadzacych i ukraincow....
Dodano: 7  Września  2017  22:52:05
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe