Czy zmienią się dyrektorzy?

Opublikowano: 18  Maja  2017

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych. Kandydaci mogą składać dokumenty przez najbliższe 2 tygodnie...

Chodzi o następujące placówki:

- Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych, Al. Jana Pawła II,

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych, ul. E. Orzeszkowej,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają szereg wymogów. Kandydat musi być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który m.in. ma ukończone studia magisterskie, posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danej placówki, mieć oczywiście studia wyższe bądź podyplomowe z zakresu zarządza oświatą. Niezbędny jest również co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. Kandydaci muszą spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, nie mogą być karani, a wobec nich nie może toczyć się postępowanie dyscyplinarne.

Aplikacje można składać w Starostowie Powiatowym do 2 czerwca 2017 roku.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~TKM
My PIS = Posady i Stanowiska, Będziemy doić podatników ile się da, druga taka okazja się nie trafi. Dojna zmiana, jedynie w tym ma kompetencje.
Dodano: 20  Maja  2017  14:52:42
.... umiejętność organizowania miesięcznic smoleńskich i konkursów wiedzy o ,,poległych" z pisu będzie dodatkowym atutem. Coraz więcej nauczycieli odpuszcza takie ,,konkursy", dodatkowe pieniądze z tego stanowiska nie zrekompensują wstydu i zakłopotania z obowiązku reprezentowania przed uczniami i rodzicami linii partii i jej 1-go Sekretarza.
Dodano: 20  Maja  2017  06:20:53
~matka
Bardzo mi się nie podoba to co robi obecna władza. Panie Dyr. Szkoły specjalnej oraz pani dyr. Poradni PP to bardzo kompetentne i sprawdzone osoby. Po co je wymieniać - nie rozumiem. Ale są na przegranej pozycji bo nie są z pisu. Czy kiedyś skończy się ta farsa w tym chorym kraju? Zamiast patrzeć na dobro dzieci, załatwiacie swoje partyjne interesy. Zmieni się władza, znowu Panie powrócą.
Dodano: 20  Maja  2017  00:07:02
~aut
Po co w ZPOW i PPP wymóg uprawnień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W niektórych przypadkach należy być dobrym organizatorem pracy i gospodarzem. Patrzeć i widzieć!!~!~!
Dodano: 19  Maja  2017  13:15:37
~Wypić
Na wybory do łobory poszły z kółka derektery.
Dodano: 19  Maja  2017  11:19:39
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe