Zaloguj się !

Szacowali szkody łowieckie

Opublikowano: 15  Maja  2017

W Nisku, odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników i samorządów gminnych z terenu powiatu niżańskiego, przedstawicieli Podkarpackiej Izby Rolniczej, Wojewody Podkarpackiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prezesami kół łowieckich działających na terenie powiatu oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Tematem spotkania było wypracowanie form współpracy mającej na celu ograniczenie szkód w uprawach rolnych dokonywanych przez zwierzynę łowną, oraz szkód dokonywanych przez bobry.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, a uczestniczył w nim Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga.

Starosta przywitał zgromadzonych gości i wprowadził w tematykę spotkania, Pan Józef Walczak – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR – nakreślił problemy miejscowych rolników związane ze szkodami łowieckimi. Poseł Mieczysław Miazga omówił prace toczące się obecnie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wyraził także chęć zapoznania się z oczekiwaniami rolników i myśliwych, co do konieczności nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Najda odniósł się do zmian, jakie mają obowiązywać w prawie łowieckim od 1 stycznia 2018 roku, a dotyczących szacowania szkód łowieckich.

W trakcie trwającej prawie trzygodzinnej ożywionej dyskusji wypracowane zostały wnioski, które przekazane zostaną właściwym organom i instytucjom państwowym. Wnioski te to między innymi:

• otrzymywanie przez koła łowieckie upoważnień do odstrzału bobrów z RDOŚ w Rzeszowie w miesiącu wrześniu (wcześniej niż dotychczas);

• wystąpienie do RDOŚ w Lublinie w celu wydania zarządzenia dotyczącego wykonania odstrzału redukcyjnego bobrów;

• stworzenie możliwości ubezpieczenia upraw rolnych od szkód łowieckich w firmach ubezpieczeniowych;

• refundacja przez Państwo szkód wyrządzonych w infrastrukturze drogowej i urządzeniach wodnych przez bobry;

• uproszczenie procedury zgłaszania szkód powodowanych przez zwierzynę kołom łowieckim;

• wzmocnienie współpracy pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami. Spotkanie odbyło w rzeczowej atmosferze z wzajemnym poszanowaniem argumentów zgłaszanych przez rolników i myśliwych. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i wyraził nadzieję, że wnioski wypracowane na spotkaniu zostaną uwzględnione w toczących się pracach nad zmianą ustawy Prawo łowieckie. 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~złomiarz
Otóż to. Tyle że to głupota siedząca na wysokich stołkach więc czuje się bezkarna.
Dodano: 22  Maja  2017  11:35:36
~monia
A może by tak wystąpić do RDOŚ w Lublinie w celu wydania zarządzenia dotyczącego wykonania odstrzału redukcyjnego MYŚLIWYCH? Głupotę trzeba przecież tępić.
Dodano: 21  Maja  2017  23:10:37
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe