Zasiłek stały na nowych zasadach

Opublikowano: 9  Listopada  2016

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

Osoby takie będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem.

Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób osoba spełniająca warunki do objęcia pomocą społeczną nie zostanie pozbawiona niezbędnych środków utrzymania.

Na mocy przepisu przejściowego analogiczna procedura będzie stosowana do osób, które złożą wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2017 r. Osoby takie będą miały również 60 dni na dostarczenie wskazanego powyżej potwierdzenia bez żadnych konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Regulacja zawarta w planowanym projekcie ustawy przyczyni się do zapewnienia gwarancji osobom, które będąc niezdolnymi do pracy lub niepełnosprawnymi, lecz nie posiadając odpowiedniego orzeczenia stwierdzającego ten fakt, oczekują dłuższy czas na wydanie takiego orzeczenia. Projektowane przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Ustawa wdraża wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14), w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

Przeciwnikom TK polecam ten artykuł, niech ruszą zakutymi łepetynami i dowiedzą się po co jest między innymi potrzebny TK.
Dodano: 9  Listopada  2016  20:41:08
~Bob12
Nacht weś kredyt to staniesz na nogi, kupisz sobie swoje mieszkanie a za reszte będziesz żył jak biznesmen.
Dodano: 9  Listopada  2016  17:46:16
~ZKS
Czemu Nacht nie zapytasz o prace w zagłębiu amelinium ? żadna praca bracie nie chańbi ?
Dodano: 9  Listopada  2016  17:44:04
~do Nacht
Mam dla Ciebie pracę odpowiednia do wyksztalcenia!!W dzień targowy w Rozwadowie ślepe psy na suki wsadzać.Podobno płacą 50 zeta od sztuki
Dodano: 9  Listopada  2016  17:30:22
~nasnana
Czy w nowej ustawie jest zapis o konieczności posiadania właściwej legitymacji partyjnej? Czy apel cza znać na pamięć?
Dodano: 9  Listopada  2016  14:42:42

Ja jestem bezrobotny, bez widoków na znalezienie zatrudnienia, ponieważ w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.
Ponieważ nie widzę szans na samodzielne poradzenie sobie z sytuacją życiową w jakiej się znalazłem, najpewniej zgłoszę się wcześniej lub później do MOPS-u.

Dodano: 9  Listopada  2016  13:18:20
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe