Nauczyciel ze St. Woli nagrodzony
Opublikowano: 7  Października  2016

Waldemar Rożek, od przeszło 30 lat nauczyciel matematyki w Staszicu, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, otrzymał tytuł honorowy Profesora Oświaty.

Tytuł ten nadawany jest najlepszym nauczycielom w Polsce. Przyznawany jest on nauczycielom, którzy co najmniej 20 lat są nauczycielami i od co najmniej 10 lat są nauczycielami dyplomowanymi oraz mają znaczący dorobek zawodowy. Kapituła szczególnie bierze pod uwagę, jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminie maturalnym, osiągnięcia uczniów uzyskiwane w olimpiadach przedmiotowych. Ponadto brane są pod uwagę, pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem oraz wysoki poziom kultury języka.

Sukces Waldemara Rożka jest tym większy, że tytuł profesora oświaty uzyskuje rocznie zaledwie kilkunastu nauczycieli. Gratulujemy osiągniętego sukcesu, który jest potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć i zaangażowania w różne działania na rzecz popularyzacji matematyki jako przedmiotu.

W Stalowej Woli i okolicy pedagog ze Staszica jest pierwszym nauczycielem uhonorowanym w/w tytułem.

Poniżej opis krótki kariery zawodowej Waldemara Rożka.

Waldemar Rożek od początku swojej pracy zawodowej związany jest z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN. W pracy swojej dał się poznać jako znakomity i wybitny pedagog a także propagator matematyki.

Od wielu lat jego uczniowie zdobywają laury olimpiady matematycznej. Dotychczas finalistami Olimpiady Matematycznej na szczeblu centralnym zostało 14 uczniów szkoły, zdobywając w sumie 24 tytuły finalisty lub laureata Olimpiady Matematycznej. Najlepszym dowodem uznania jego osiągnięć było powierzenie mu funkcji członka Nauczycielskiego Komitetu Doradczego Olimpiady Matematycznej. Dzięki temu należy On do wąskiego grona nauczycieli praktyków, którzy obok pracowników naukowych współtworzą Olimpiadę Matematyczną. Kolejnym przejawem jego aktywności, a zarazem uznania było powierzenie mu w 2005 r. funkcji koordynatora i współorganizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Gimnazjalnej, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Przewodniczy też organizacji zawodów w/w olimpiady na szczeblu okręgowym dla województwa podkarpackiego i lubelskiego. Z tego powodu od ośmiu lat nasza szkoła gości najlepszych młodych matematyków z dwóch województw co jest nie tylko dużym zaszczytem dla miasta, ale i dowodem tego jak liczącym się punktem jesteśmy na mapie edukacyjnej Polski. Waldemar Rożek aktywnie współpracuje też z OKE w Krakowie biorąc udział w pracach zespołów oceniających prace maturalne. Szczególnie ważną i odpowiedzialną funkcję pełnił będąc członkiem Zespołu Badawczego, Projektu 4.2 „Obowiązkowa Matura z Matematyki”, funkcjonującego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do prac w tym programie został zaproszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, która doceniła jego wiedzę merytoryczną i kompetencje dydaktyczne. Od wielu też lat organizuje warsztaty matematyczne, w których udział biorą wykładowcy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, uczniowie Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie oraz młodzież naszej szkoły. Godne podkreślenia jest to, że jako organizator dba o to by mogli wziąć w nich udział także ci uczniowie, którzy mają trudną sytuacje materialną, pozyskując dla nich różne formy dofinansowania. Nagrodzony nauczyciel stale podnosi swoje kwalifikacje merytoryczne, biorąc m.in. udział w corocznych warsztatach matematycznych dla nauczycieli akademickich. To dzięki docenieniu jego sukcesów w ruchu olimpijskim Komitet Główny Olimpiady powierzał „Staszicowi” aż czterokrotnie organizację finału Centralnej Olimpiady Matematycznej, które to finały odbyły się aż czterokrotnie, w 2000 r., 2001 r., 2007 r. i w 2010 r. Była to znakomita okazja do promocji nie tylko naszego miasta, ale i województwa podkarpackiego w Polsce. Wiedza Waldemara Rożka poparta jest znakomitym warsztatem dydaktycznym, który sprawia, że nauczyciel ten jest ogromnie ceniony przez całe szkolne środowisko, nie tylko uczniów ale i ich rodziców. Waldemar Rożek za osiągnięcia w pracy dydaktycznej był nagradzany (Złoty Krzyż Zasługi (1998r.), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1999r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000r.), Nagroda Kuratora 1997r., Nagroda Kuratora 1994r., Nagroda Starosty 2007r., Nagroda Starosty 2003r., Uzyskanie tytułu Zasłużony dla Stalowej Woli (2013r.), Pamiątkowy Srebrny Medal z okazji Pięćdziesięciolecia Olimpiady Matematycznej od Komitetu Głównego OM w Warszawie, Pamiątkowy Srebrny Medal z okazji Pięćdziesięciolecia Olimpiady Matematycznej od Komitetu Okręgowego OM w Lublinie, Nagroda Dyrektora 1989r., Nagroda Dyrektora 1991r., Nagroda Dyrektora 1993r., Nagroda Dyrektora 1996r., Nagroda Dyrektora 1998r., Nagroda Dyrektora 2000r., Nagroda Dyrektora 2002r., Nagroda Dyrektora 2005r., Nagroda Dyrektora 2009r., Uhonorowanie statuetką „Demiurg”, przyznanej przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola jako zasłużonemu w dziedzinie oświaty (2008 r.).


 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~213
Cześć..

Czy potrzebujesz pilnej pożyczki płacić rachunki dzisiaj? Jestem John prywatny i legistilate pożyczki pożyczkodawcy, dajemy wszystkie rodzaje kredytów dla ludzi takich jak kredyt samochodowy, Business Loan, Student Loan, świąteczne pożyczki e.t.c OK.

Tak więc, jeśli podkreślone pożyczki pilnie dziś pragnę was email (mikegofeloanoffer@gmail.com), tak i na dole jest nasza firma pożyczki formularz zgłoszeniowy poniżej wypełnienia i powrót ok.

Pełne imię i nazwisko:
Kraj:
Federalny stan:
Seks:
starsze:
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
Cel, powód:
Miesięczny przychód:
Telefon:

Wypełnić i odesłać więc możemy kontynuować.
Dziękuję Ci bardzo
Pan Gofe
Dodano: 25  Października  2016  03:33:30
Pan prof. Wilk miał wiedzę ale z przekazem był problem natomiast prof.Kantorek to mistrz nad mistrze każdy "głąb" który uważnie słuchał mógł pojąć. Dla pana prof. Rożka gratulacje .
Dodano: 11  Października  2016  09:11:09
Pan Profesor Rożek zasłużył na ten tytuł jak nikt inny. Wzór nauczyciela!
Dodano: 10  Października  2016  13:16:07
~też tak
A moim zdaniem zdolniejszymi matematykami od wspomnianego niżej profesora byli śp. Marian Wilk, Ludmiła Kuczek i Adam Kantorek. Wszyscy spoczywają na jednym cmentarzu w różnych miejscach. Z nostalgią wspominam te Postaci!
Dodano: 10  Października  2016  11:58:09
~absolwent
A wydawało się, że nikt nie dorówna sławie Pana Profesora Linka.
Gratuluję, chociaż nie znam osobiście. Cieszę się, że wśród nauczycieli można nadal spotkać osoby o ogromnej wiedzy i kulturze osobistej, które chcą i potrafią przekazać je młodzieży. Dobry nauczyciel to dla człowieka prawdziwy posag na całe życie.
Pauperyzacja nauczycieli i nadmierna feminizacja zawodu robi jednak swoje.Kolejnym problemem jest dożywotni etat, na straży którego stoi związek zawodowy. Wybór osób pretendujących do zdobycia etatu nauczycela zależy od administracji samorządowej, która obecnie jest wyjątkowo zależna od jednego ugrupowania partyjnego. Innym zagrożeniem jest całkowity brak selekcji negatywnej. Może kiedyś wzorem innych krajów będą sprawdziany i konkursy wyłaniające najlepszych kandydatów na nauczycieli? Może jakieś prawo wyboru dostaną rodzice, a nawet uczniowie? No i na koniec mała dygresja - całe szczęście, że matematyka jest już przedmiotem obowiązkowym na maturze. Jest ważniejsza niż język i znajomość literatury polskiej.
Dodano: 10  Października  2016  11:27:43
~xxx
Nauczyciel kochający to, co robi i szanujący uczniów. Wielkie gratulacje !
Dodano: 10  Października  2016  10:09:47
~nauczyciel II
Gratulacje! Prawdziwy nauczyciel i szkoła prawdziwa.
Dodano: 10  Października  2016  08:23:19
gratuluje, wspanialy czlowiek, matematyk z pasja i sluznie nagrodzony- absolwent szkoly '93
Dodano: 8  Października  2016  16:47:13
~ozi
Waldek jesteś gość, a Staszic zawsze był najlepszą szkołą w mieście...
Dodano: 8  Października  2016  07:31:29
Niestety nasza klasa miała innego nauczyciela. Stawiał jedynki i nic nie nauczył.
Dodano: 7  Października  2016  22:06:53
~popis
Szanowny Panie Profesorze, jest Pan Wielkim Człowiekiem a przy tym niezwykle skromnym. Proszę przyjąć szczere gratulacje! A teraz napiję się trochę do p. starosty, czy panu teraz nie jest wstyd, że w takich warunkach pracuje Najwybitniejszy Matematyk, Profesor, Człowiek niezwykłej skromności? Kiedy pan wyremontuje wnętrze LO? To tylko zła wola z pana strony przemawia za tą opieszałością.
Dodano: 7  Października  2016  19:26:01
Brawa dla Pana Profesora!
Dodano: 7  Października  2016  17:40:11
~Pp.
Dla nas zawsze był Pan profesorem!
Dodano: 7  Października  2016  17:14:51
~Uczeń 2013/16
Wspaniały nauczyciel zasłużył na ten tytuł jak nikt.
Inni nauczyciele, by dorównać prof. Rożkowi mimo wszystko "jeszcze pare bułek muszą zjeść"...
Dodano: 7  Października  2016  17:13:16
~rst63
Kto pisał ten artykuł?!
Nie da się tego czytać - w jakim staszicu uczy Pan Rożek ???
TO LICEUM NOSI IMIĘ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, a mieści się przy ulicy Staszica.
Gratulacje do Wspaniałego Nauczyciela.
Dodano: 7  Października  2016  15:53:58
~Baśka
Serdeczne gratulacje ! Miałam tę przyjemność i niewątpliwy zaszczyt być Pana Profesora uczennicą. Dzięki Niemu pokochałam znienawidzoną wcześniej matematykęumiech Takiej pasji i zaangażowania tylko pozazdrościć.
Pozdrawiam gorąco umiech
Dodano: 7  Października  2016  14:48:58
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe