Kolejni zasłużeni dla Stalowej Woli

Opublikowano: 29  Sierpnia  2013

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nadania tytułów „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”. Do grona zasłużonych dołączy wkrótce 5 osób.

Na tytuł trzeba sobie zasłużyć

Od 1979 roku regularnie powiększa się liczba osób zasłużonych dla Stalowej Woli. Otrzymanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Stalowa Wola” jest wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest on osobom będącym i nie będącym mieszkańcami Stalowej Woli, szczególnie zasłużonym dla miasta, jego rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Stalowej Woli i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki i kultury, a także wybranym osobistościom. Ten zaszczytny tytuł przyznaje się w szczególności za zasługi w dziedzinie: oświaty i nauki, kultury, sportu, ochrony życia, krzewienia kultu religijnego, inicjatyw gospodarczych, obronności Ojczyzny.

Już teraz jest 348 zasłużonych dla miasta

Pierwszą uchwałę dotyczącą nadania tego zaszczytnego tytułu podjęła Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR w kwietniu 79r. Aż 30 osób otrzymało wówczas tytuł zasłużonego dla miasta Stalowa Wola, byli to m.in.,: Helena Drożdż, Maria Łukowska, Witold Kurek, Piotr Gorczyca, Lucjan, Trela, Stanisław Szymczyk, Eugeniusz Paździor, Tadeusz Żarnowski. Od 1983r. o nadaniu tytułu decydowało już prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Przez ostatnie 23 lata Rada Miejska w Stalowej Woli uhonorowała 348 podmiotów: osób i instytucji. Od 2010 roku corocznie przybywał jeden zasłużony. Trzy lata temu do tego grona dołączył Spółdzielczy Dom Kultury. Rok później radni docenili pracę Zygmunta Cholewińskiego. W 2012 roku do grona zasłużonych zaliczono także Janusza Beka. Pełną listę zasłużonych dla Stalowej Woli można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej stalowowolskiego Urzędu Miasta.

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Stalowa Wola” oraz „Zasłużonego dla Miasta Stalowa Wola” nadaje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek Kapituły, którą tworzą: Prezydent Miasta Stalowej Woli, Przewodniczący Stałych Komisji Rady, Przewodniczący Klubów Radnych. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Rady Miejskiej. Kapituła bada czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym, przedkłada Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski o nadanie tytułów, występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Radni uhonorowali kolejne osoby

W czwartek 29 sierpnia Rada Miejska przyznała tytuł „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”. Otrzymają je: Stanisław Starzec, Bogusław Wołoszyn, Stanisław Hasny, Ryszard Lipka, Józef Leś. Uhonorowane osoby czynnie wpisały się w historię Klubu ZKS. 5 nowych zasłużonych odbierze wyróżnienia 6 września podczas obchodów 75-lecia ZKS Stal Stalowa Wola.

[MagPie]
 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~mikuś
rada miejska do wymiany przy najbliższych wyborach z EWĄ KOSAK na czele za kumoterstwo z prezydentem
Dodano: 3  Września  2013  14:04:02
~don
wiecie czym zasłużyli się dla miasta ci działacze klubu zks tym że oficjalnie byli w hucie zaszeregowani jako szlifierz albo tokarz a raz w miesiącu przychodzili na wydział w dniu wypłaty po kasę mój ojciec na nich robił takie to były złe czsy komunistyczne zapamiętajcie to drodzy kibole bo może nikt wam o tym nie powiedział
Dodano: 3  Września  2013  14:00:56
~GłosPrawdy, wygraj wybory będziesz przy korycie.
Dodano: 31  Sierpnia  2013  18:47:19
~GłosPrawdy
Tak znam to! Zasłużony może zostać ten kto jest z władzy czyli tak zwanego koryta! Gdzie świń wiele tam i musi być duże koryto to czego taki np przytuła wice radny stalowej nie ma skorzystać no bo biedny Kowalski nie ma szans zostać zasłużonym dla Miasta Stalowa Wola!
Dodano: 31  Sierpnia  2013  18:37:52
~ger
do d_py z takimi zaslugami ale ciekawe jakie przywileje maja takie oszolomy ? umiechmoze tu jest jakis myk?
Dodano: 30  Sierpnia  2013  10:31:18
~do Andrzej
wez chlopie skonczbojuz za duzo tego . nudny temat
Dodano: 30  Sierpnia  2013  00:24:15
~Obcy
elha12! Czy aby na pewno 80 % ankietowanych miałoby problem z odpowiedzią na tak postawione pytanie?! A ja zadam inne pytanie! Ile osób wpisanych do tej Księgi znajduje się w tej chwili na liście żyjących?!
Dodano: 29  Sierpnia  2013  20:35:27
~Andrzej
komuś z Kossaków mieli nadać tytuły
Dodano: 29  Sierpnia  2013  18:30:05
~elha 12
Zaiste długa i bogata /ale w niechlubne niektóre życiorysy/ jest lista zasłużonych dla Stalowej Woli. Od ubeckiego zbrodniarza niejakiego P.E. o którym nie tak dawno pisała "Sztafeta", poprzez utrwalaczy władzy ludowej /M.U. i inni/ wyróżnieni przez ówczesny KZ PZPR, i mianowani w swoim czasie przez wszelakiej maści partyjnych sekretarzy. Po zmianie ustroju natomiast większość wyróżnionych zasłużyła się miastu tym, że piastowali odpowiednio wysokie funkcje lub stanowiska urzędnicze, albo /tych jest chyba najwięcej/ byli lub są aktualnymi radnymi. Być radnym to jest chyba główne kryterium /jak przy przetargach - cena/ by uznać takiego osobnika za zasłużonego dla miasta!. W takim razie poseł na Sejm /nie radny/ Błądek powinien otrzymać nie tylko tytuł zasłużonego dla miasta Stalowa Wola, ale dodatkowo Złoty Krzyż Zasługi RP, a w niedalekiej perspektywie Krzyż Kawalerski. Nie mam nic przeciwko ludziom głuchoniemym i niewidomym, ale czy zespół wybierający kandydatów do przyznania tytułu "Zasłużonego" dla miasta Stalowa Wola musi składać się tylko z takich ludzi? A tymczasem w cieniu zapomnienia pozostają prawdziwi społecznicy, którzy od kilkudziesięciu lat bezinteresownie udzielają się np. w popularyzowaniu i krzewieniu sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych naszego miasta. Ale za nimi nie ma się kto ująć. A oni nie potrafią rozpychać się łokciami przed kamery lub na ołtarz /jak pan M./ Żeby ten honorowy tytuł całkiem nie zdewaluował się, należy zrobić czystkę /weryfikację/ w szeregach tych 348 niektórych nie całkiem zasłużonych, a w paru przypadkach wręcz szkodników, a pozostawić garstkę, ale rzeczywistych zasłużonych twórców rozwoju życia kulturalnego i sportowego w naszym mieście.
Ponoć Kapituła jest władna cofnąć przyznane wyróżnienie osobom, które "dopuściły się czynu powodującego iż stały się niegodne tytułu...". Dlaczego więc takie typy jak P.E., M.U. i wielu innych nadal figurują na iście zasłużonych? I na zakończenie - bardzo ciekawa byłaby lektura ankiety przeprowadzonej wśród dotychczasowych "zasłużonych" , w której by mieli odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: Opisz twój osobisty wkład /dorobek, zaangażowanie/ na rzecz miasta Stalowa Wola i jego mieszkańców. Dla 80% ankietowanych byłby to baaardzo duży problem by coś napisać /na temat/.
Dodano: 29  Sierpnia  2013  17:45:27
~mieszkaniec
ale zasłużeni, wiecie co, już nie długo za zasługi dla miasta będą dostawać panie i panowie którzy sprzątają nasze ulice, no co zasłużeni, sprzątają ulice
Dodano: 29  Sierpnia  2013  17:27:25
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe